Doctorat în Ingineria Sistemelor

În cadrul domeniului de studii universitare de doctorat Ingineria Sistemelor își desfășoară activitatea 5 conducători de doctorat:

  1. Prof. dr. habil. ing. Marian BARBU – Coordonator domeniu IS (marian.barbu@ugal.ro)
  2. Prof. dr.ing. Sergiu Viorel CARAMAN (sergiu.caraman@ugal.ro)
  3. Prof. dr.ing. Adrian FILIPESCU (adrian.filipescu@ugal.ro)
  4. Prof. dr. habil. ing. Eugenia MINCĂ (eugenia.minca@gmail.com)
  5. Prof. dr. ing. Viorel Nicolae MÎNZU (viorel.minzu@ugal.ro)

Doctoranzii urmează un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate ce conține discipline relevante pentru pregătirea în cercetarea științifică – discipline destinate studiului aprofundat al metodologiei cercetării, eticii în cercetarea științifică etc.

Doctoranzii beneficiază de infrastructura de cercetare modernă din cele două centre de cercetare existente în cadrul Departamentului de Automatică şi Inginerie Electrică:

  • Centrul de cercetare Sisteme de Conducere Avansată a Proceselor (SCAP);
  • Centrul de cercetare Sisteme Integrate de Conversie a Energiei şi Conducere Avansată a Proceselor Complexe (SICECAPC).

Doctoranzii au acces la baze de date internaționale prin intermediul infrastructurii Bibliotecii UDJG

Daca eşti interesat de realizarea unei teze de doctorat în domeniul Ingineria Sistemelor, contactează unul din conducătorii de doctorat de mai jos.

Conducători de doctorat

PROF.DR.HABIL.ING

Doctoranzi din domeniul Ingineria Sistemelor

Portasă T. Bogdan-Daniel

Conducător:PROF.DR.ING.MARIAN BARBU
2020

Ionescu I. Dan

Conducător:PROF.DR.ING.ADRIAN FILIPESCU
2020

Ghinea I. Liliana Maria

Conducător:PROF.DR.ING.MARIAN BARBU
2019

Cernousova N. Valeria (Ivancioglu)

Conducător:PROF.DR.ING.MARIAN BARBU
2019

Vulpe I. Marian

Conducător:PROF.DR.ING.MARIAN BARBU
2019

Duca M. Octavian Gabriel

Conducător:PROF.DR.ING.MARIAN BARBU
2019

Bidică V. Petruţ-Claudiu

Conducător:PROF.DR.ING. EUGENIA MINCĂ
2018

Condrachi H. Larisa (Diaconu)

Conducător:PROF.DR.ING.MARIAN BARBU
2017

Roşu M. Bogdan

Conducător:PROF.DR.ING.MARIAN BARBU
2017

Maroca S. Alina (Pricopie-Filip)

Conducător:PROF.DR.ING.SERGIU CARAMAN
2017