RESPONSABILII DE AN/GRUPE PENTRU STUDENȚII DOMENIULUI INGINERIE ELECTRICĂ

Anul universitar 2023/2024

Anul I - Inginerie Electrică

CADRE DIDACTICE

Prof.dr.habil.ing. Marian GĂICEANU

BIROU Y-303

Ș.l.dr.ing. Cristinel Radu DACHE

BIROU Y-307

Anul I - Inginerie Electrică și Calculatoare

CADRE DIDACTICE

Ș.l.dr.ing. Mădălin COSTIN

BIROU Y-001

Ș.l.dr.ing. Elena RĂDUCAN

BIROU Y-001

Anul II - Inginerie Electrică

CADRE DIDACTICE

Prof.dr.ing. Mariana DUMITRESCU

BIROU Y-103

As.dr.ing. Elena SELIM

BIROU Y-001

Anul II - Inginerie Electrică și Calculatoare

CADRE DIDACTICE

Ș.l.dr.ing. Ion PARASCHIV

BIROU Y-001

Ș.l.dr.ing. Adriana BURLIBAȘA

BIROU Y-302

Anul III - Inginerie Electrică - Electromecanică

CADRE DIDACTICE

Conf.dr.ing. Ciprian VLAD

BIROU Y-308

As.dr.ing. Cristian Victor LUNGU

BIROU Y-300

Anul III - Inginerie Electrică și Calculatoare

CADRE DIDACTICE

Conf.dr.ing. Gelu GURGUIATU

BIROU Y-611

Ș.l.dr.ing. Teodor DUMITRIU

BIROU Y-302

Anul IV - Inginerie Electrică - Electronică de Putere și Acționări Electrice

CADRE DIDACTICE

Ș.l.dr.ing. Romeo PĂDURARU

BIROU Y-307

Ș.l.dr.ing. Traian MUNTEANU

BIROU Y-302

Anul IV - Inginerie Electrică și Calculatoare

CADRE DIDACTICE

Conf.dr.ing. Ion VONCILĂ*

BIROU Y-310

Ș.l.dr.ing. Ciprian Daniel BĂLĂNUȚĂ

BIROU Y-611

Anul I-M - UEESR

CADRUL DIDACTIC

Prof.dr.ing. Mariana DUMITRESCU

BIROU Y-103

Anul II-M - UEESR

CADRUL DIDACTIC

Prof.dr.ing. Nicolae BADEA

BIROU Y-008

*Coordonator comisie de orientare și îndrumare profesională pentru domeniul IE.