Departamentul de Automatică
și Inginerie Electrică

În anul 2010 ia ființă Departamentul de Automatică și Inginerie Electrică ce reunește membrii Catedrei de Automatică și Informatică Industrială (AII), Catedrei de Electrotehnică, Mașini și Instalații Electrice (EMIE) și ai Catedrei de Ingineria Sistemelor de Conversie a Energiei Electrice (ISCEE).

Departamentul de Automatică și Inginerie Electrică face parte din Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică a Universității „Dunărea de Jos” din Galați.