Simpozion Național „Eficiența Energetică și Calitatea Energiei Electrice” (SNEECEE)

Secțiunile / Tematicile SNEECEE

S1: Sisteme inteligente de putere/Filtre active. Alegere și dimensionare

S2: Modelarea și simularea filtrelor active de putere

S3: Testarea filtrelor active de putere. Soluții. Rezultate

Lucrări prezentate

 1. ECHIPAMENTE STATICE DE PUTERE PENTRU ELIMINAREA ACTIVĂ A ARMONICILOR DIN REȚEAUA ENERGETICĂ NAȚIONALĂ – Partea I – Fișe tehnice prototipuri

  Autori:

  1Marian Găiceanu, 1Emil Roșu, 1Nicolae Badea, 1Ion Voncilă, 1Viorel Nicolau, 1Răzvan Șolea, 1Cristinel Dache, 1Silviu,Epure, 1Alexandru Dușa

  2 Lucian Stoica, 2 Moise Florin Marian 3 Valentin Spiru, 4  Ion Potârniche, 4 Marin Cristinel, 5 Nicu Roman, 5 Laurențiu Luca, 6 Constantin Drogeanu, 7 Iulian Puiu, 7 Necula Daniel Constantin 

  Universitatea Dunărea de Jos, Strada Domnească nr. 47, 800008 Galați, România (e-mail: Marian.Găiceanu@ugal.ro)

  2 SC Electrosistem SRL, Galați, România 3SC Spiru Electra SRL-Tulcea, 4SC ICPE-ACTEL SA- București, 5SC Smartech Automation SRL-Galați, 6SC Uniel-Serv SRL-Brăila, 7SC Electro-Total SRL-București)

 2. ECHIPAMENTE STATICE DE PUTERE PENTRU ELIMINAREA ACTIVĂ A ARMONICILOR DIN REȚEAUA ENERGETICĂ NAȚIONALĂ – Partea a II-a: Modele numerice și rezultate experimentale

  Autori:

  1Marian Găiceanu, 1Emil Roșu, 1Răzvan Șolea, 1Cristinel Dache, 1Silviu,Epure, 1Alexandru Dușa

  2 Moise Florin Marian, 3 Anton Alexandra,4 Voinea Traian, 4 Codreanu Laurentiu, 5 Laurențiu Luca, 6Constantin Drogeanu, 7 Necula Daniel Constantin

  1Universitatea Dunărea de Jos, Strada Domnească nr. 47, 800008 Galați, România (e-mail: Marian.Găiceanu@ugal.ro)
  2 SC Electrosistem SRL, Galați, România 3SC Spiru Electra SRL-Tulcea, 4SC ICPE-ACTEL SA- București, 5SC Smartech Automation SRL-Galați, 6SC Uniel-Serv SRL -Brăila, 7SC Electro-Total SRL-București 

 3. MODELAREA ȘI SIMULAREA FILTRELOR ACTIVE DE PUTERE DE TIP SHUNT PENTRU SARCINĂ NELINIARĂ VARIABILĂ

  Autori

  1 Nicolae Badea , 2Ion Voncilă, 3Laurențiu Codreanu

  1,2Universitatea Dunărea de Jos, Strada Domnească nr. 47, 800008 Galați, România (e-mail: Nicolae.Badea@ ugal.ro; Ion Voncila@ugal.ro).
  SC ICPE-ACTEL SA, București, România
  (e-mail: laurentiu.codreanu@icpe-actel.ro)

 4. ANALIZĂ COMPARATIVĂ A MODELĂRII ȘI SIMULĂRII FAP-URILOR PARALEL

  Autori

  1Ion Voncilă, 2Alexandru Dușa, 3Cristi Marin

  1Universitatea Dunărea de Jos, Strada Domnească nr. 47, 800008 Galați, România (Ion.Voncila@ugal.ro, Alexandru.Dusa@ugal.ro).
  3ICPE-ACTEL SA,
  București, România, (cristi.marin@icpe-actel.ro)

 5. ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII ENERGIEI ELECTRICE UTILIZÂND UN SISTEM MULTIFUNCȚIONAL

  Autori

  1Alexandru Dușa,2 Moise Florin Marian

  1Universitatea Dunărea de Jos, Strada Domnească nr. 47, 800008 Galați, România (e-mail: alexandru.dusa@ugal.ro).
  2 SC Electrosistem SRL, Galați, România

 6. INFLUENȚA STRUCTURII FILTRULUI ACTIV DE PUTERE ASUPRA EFICIENȚEI PROCESULUI DE FILTRARE

  Autori

  1 Cristinel Radu Dache, 1 Alexandru Dușa, 1 Marian Găiceanu, 1 Silviu Epure
  2 Valentin Spiru

  1Universitatea Dunărea de Jos, Strada Domnească nr. 47, 800008 Galați, România (e-mail: cristi.dache@ ugal.ro).
   2SC Spiru Electra SRL

 7. STUDIUL ÎN MATLAB/SIMULINK A PROCESULUI DE PREÎNCĂRCARE A UNUI FILTRU ACTIV DE PUTERE

  Autori

  1 Alexandru Dușa, 1 Marian Găiceanu, 1 Ion Voncilă,  1Constantin Scurtu, 2 Traian Voinea

  1 Universitatea Dunărea de Jos, Strada Domnească nr. 47, 800008 Galați, România (e-mail: alexandru.dusa@ugal.ro).
  2 ICPE-ACTEL SA, București, România, (traian.voinea@icpe-actel.ro)

 8. METODA DE COMANDĂ DEZVOLTATĂ PE PRINCIPIUL ALGORITMULUI SINCRON (D-Q) IN CAZUL UNUI FILTRU ACTIV DE PUTERE CU 4 BRAȚE

  Autori

  1Alexandru Dușa,1Marian Găiceanu, 1Răzvan Șolea, 1Cristinel Dache, 1Silviu,Epure, 1Constantin Scurtu

   2 Ciobanu Voichiță

  1Universitatea Dunărea de Jos, Strada Domnească nr. 47, 800008 Galați, România (e-mail: Marian.Găiceanu@ugal.ro)
  2 SC Uniel-Serv SRL -Brăila România (e-mail: office.unielserv@gmail.com)

 9. UTILIZAREA ANALIZEI FRACTALE ÎN EVALUAREA PERFORMANȚELOR FILTRELOR ACTIVE DE PUTERE

  Autori

  1Ion Voncilă, 2Alexandru Dușa, 3Marian Găiceanu
  4Cristian Basalîc, 5Moise Florin Marian

  1,2,3Universitatea Dunărea de Jos, Strada Domnească nr. 47, 800008 Galați, România (Ion.Voncila@ugal.ro, Alexandru.Dusa@ugal.ro, Marian.Gaiceanu@ugal.ro).
  4 Docerom Sistem SRL,Galati Romania (e-mail: cristianbasalic@yahoo.com)

  5Romania, SC Electrosistem SRL, Galați,România

 10. PROBLEME DE CALITATE A ENERGIEI. SOLUȚII DE COMPENSARE A ENERGIEI REACTIVE CU FILTRE ACTIVE DERIVAȚIE TRIFAZATE

  Autori

  1Marian Găiceanu, 1Alexandru Dușa, 1Silviu,Epure,

   2 Iulian Puiu, 3 Veronica Dobre

  1Universitatea Dunărea de Jos, Strada Domnească nr. 47, 800008 Galați, România (e-mail: Marian.Găiceanu@ugal.ro)
  2 SC Electro-Total SRL-București România (e-mail: iulian.puiu@electro-total.com)

  3 SC Docerom Sistem SRL,Galati Romania (e-mail: docerom2013@yahoo.com)

Comitet științific

PROF.DR.HABIL.ING.

Marian Găiceanu

PROF.DR.ING.

Nicolae Badea

PROF.DR.ING.

Viorel Nicolau

DR.ING.

Ion Potârniche

DR.ING.

Iulian Puiu

DR.ING.

Nicu Roman

Comitet de organizare

Universitate:

Ion Voncilă – președinte

Marian Găiceanu – membru

Răzvan Șolea – membru

Nicolae Badea – membru

Viorel Nicolau – membru

Cristinel Radu Dache– membru

Silviu Epure – membru

Alexandru Dușa – membru

Firme partenere:

Ion Potârniche – SC ICPE ACTEL SA

Iulian Puiu – SC ELECTRO-TOTAL SRL

Lucian Stoica – SC ELECTROSISTEM SRL

Nicu Roman – SC SMARTECH Automation SRL

Drogeanu Constantin – SC Uniel-Serv SRL

Spiru Valentin – SC Spiru Electra SRL

Basalîc Cristian– SC Docerom Sistem SRL

Program preliminar SNEECEE

Vineri, 24 septembrie 2021

830: Primirea invitaţilor

Prezentări în plen:

Sala Senatului UDJG

900 – 945

945: Pauză de cafea

Prezentări pe secțiuni:

1000Lucrări pe secțiuni

1330: Pauză de masă

1400Lucrări pe secțiuni

1630: Atelier de lucru. Discuţii.

Redactarea și transmiterea lucrărilor

 • Lucrările se vor redacta în limba română, utilizând template-ul atașat aici (sau versiune EN).
 • Lucrările vor avea un număr maxim de 6 pagini (minim 4).
 • Transmiterea lucrărilor se va face în poșta electronică, pe adresa Ion.Voncila@ugal.ro, în format doc.
 • Termenul limită de transmitere al lucrărilor: 15 septembrie 2021.

Publicarea lucrărilor

Lucrările simpozionului vor fi publicate, într-un volum special, la  Editura GUP.

O selecție cu cele mai bune lucrări va fi pregătită pentru publicare într-un număr special al Analelor Universității “Dunărea de Jos” din Galați, Fascicula III – Electrotehnică, Electronică, Automatică, Informatică.

Condiții de publicare

Prin trimiterea unei lucrări pentru publicare în volumul simpozionului – la care există mai mulți coautori – autorul principal al lucrării va completa o declarație pe proprie răspundere (vezi aici) în care garantează că este îndeplinită următoarea condiție: că lucrarea nu a fost publicată anterior sub forma în care a fost trimisă la simpozion și nu este în curs de examinare pentru publicare în altă parte.

Simpozionul Național “Eficiența Energetică și Calitatea Energiei Electrice” este organizat sub patronajul:

 • Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică;
 • Asociația Generală a Inginerilor din România – Sucursala Galați.