Simpozion Național „Eficiența Energetică și Calitatea Energiei Electrice” (SNEECEE)

Secțiunile / Tematicile SNEECEE

S1: Sisteme inteligente de putere/Filtre active. Alegere și dimensionare

S2: Modelarea și simularea filtrelor active de putere

S3: Testarea filtrelor active de putere. Soluții. Rezultate

Comitet științific

PROF.DR.HABIL.ING.

Marian Găiceanu

PROF.DR.ING.

Nicolae Badea

PROF.DR.ING.

Viorel Nicolau

DR.ING.

Ion Potârniche

DR.ING.

Iulian Puiu

DR.ING.

Nicu Roman

Comitet de organizare

Universitate:

Ion Voncilă – președinte

Marian Găiceanu – membru

Răzvan Șolea – membru

Nicolae Badea – membru

Viorel Nicolau – membru

Cristinel Radu Dache– membru

Silviu Epure – membru

Alexandru Dușa – membru

Firme partenere:

Ion Potârniche – SC ICPE ACTEL SA

Iulian Puiu – SC ELECTRO-TOTAL SRL

Lucian Stoica – SC ELECTROSISTEM SRL

Nicu Roman – SC SMARTECH Automation SRL

Drogeanu Constantin – SC Uniel-Serv SRL

Spiru Valentin – SC Spiru Electra SRL

Basalîc Cristian– SC Docerom Sistem SRL

Program preliminar SNEECEE

Vineri, 24 septembrie 2021

830: Primirea invitaţilor

Prezentări în plen:

Sala Senatului UDJG

900 – 945

945: Pauză de cafea

Prezentări pe secțiuni:

1000Lucrări pe secțiuni

1330: Pauză de masă

1400Lucrări pe secțiuni

1630: Atelier de lucru. Discuţii.

Redactarea și transmiterea lucrărilor

  • Lucrările se vor redacta în limba română, utilizând template-ul atașat aici (sau versiune EN).
  • Lucrările vor avea un număr maxim de 6 pagini (minim 4).
  • Transmiterea lucrărilor se va face în poșta electronică, pe adresa Ion.Voncila@ugal.ro, în format doc.
  • Termenul limită de transmitere al lucrărilor: 15 septembrie 2021.

Publicarea lucrărilor

Lucrările simpozionului vor fi publicate, într-un volum special, la  Editura GUP.

O selecție cu cele mai bune lucrări va fi pregătită pentru publicare într-un număr special al Analelor Universității “Dunărea de Jos” din Galați, Fascicula III – Electrotehnică, Electronică, Automatică, Informatică.

Condiții de publicare

Prin trimiterea unei lucrări pentru publicare în volumul simpozionului – la care există mai mulți coautori – autorul principal al lucrării va completa o declarație pe proprie răspundere (vezi aici) în care garantează că este îndeplinită următoarea condiție: că lucrarea nu a fost publicată anterior sub forma în care a fost trimisă la simpozion și nu este în curs de examinare pentru publicare în altă parte.

Simpozionul Național “Eficiența Energetică și Calitatea Energiei Electrice” este organizat sub patronajul:

  • Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică;
  • Asociația Generală a Inginerilor din România – Sucursala Galați.