Prof. dr. ing. Viorel Nicolae MÎNZU

E-mail: viorel.minzu@ugal.ro

Viorel Mînzu este Vice Presedinte al Comitetului Tehnic IFAC 5.2 si membru al IEEE, Control Systems Society si membru al Comitetului Director al Societatii Romane de Automatica si Informatica Tehnica.

A obtinut diploma de inginer în specializarea Automatizari si Calculatoare la Institutul Politehnic Bucuresti, in iunie 1981 si diploma de doctor în Sisteme Automate la Universitatea din Galati, în decembrie 1993. Universitatea Franche-Comté din Franta i-a conferit diploma de studii aprofundate in specializarea Automatica-Informatica-Productica in 1991 si diploma de doctor (PhD) în specializarea Automatica-Informatica în mai 1995.

In perioada 1995-1998 a lucrat ca si conferentiar titular (grad didactic obtinut prin concurs) în cadrul „Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques”, Besancon, France, catedra de Automatica. Actualmente este profesor titular la departamentul de Automatica si Inginerie Electrica al Universitatii „Dunarea de Jos” din Galati unde preda Bazele Sistemelor Automate si Tehnici de Control Optimal.

Intr-o prima etapa, domeniile de cercetare vizate au fost modelarea sistemelor dinamice, implementarea buclelor de reglare si proiectarea sistemelor de asamblare. Actualmente, activitatea sa de cercetare se refera in special la sisteme multiagent, optimizari prin algoritmi metaeuristici si controlul optimal utilizand inteligenta computationala.

Este Editor Asociat al jurnalului Control Engineering and Applied Informatics (editat de SRAIT) si „Topics Editor” in bordul revistei „Automation (publisher mdpi)”.