Prof. dr. ing. Adrian FILIPESCU

E-mail: adrian.filipescu@ugal.ro

ADRIAN FILIPESCU a obținut diploma de inginer în automatizări și calculatoare la Universitatea Politehnică București, in 1981 și titlul de doctor în Sisteme automate la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, în 1993. Între 1981 și 1983 a fost inginer stagiar testare si integrare calculatoare la Întreprinderea de Calculatoare București. Din 1983 este la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, trecând prin toate treptele ierarhiei universitare. Actualmente, este profesor si conducător de doctorat în Ingineria sistemelor la Departamentul de Automatică și Inginerie Electrică, având 7 teze de doctorat finalizate si validate, la una dintre ele fiind coordonator în cotutelă. Preocupările de cercetare includ printre altele: calcul numeric, conducerea sistemelor liniare si neliniare, sisteme adaptive, robotică și mecatronică. Între 2000 si 2004 a condus activități de cercetare în cadrul unor granturi NATO, la Politehnica din Torino, Italia, Institutul Național Politehnic din Grenoble, Franța și la Institutul de Sisteme și Roboți, Universitatea din Coimbra, Portugalia. Este autor a 12 cărți, a peste 50 de articole indexate ISI Web of Science, având indicele hirsch egal cu 6 și a peste 60 articole indexate Scopus cu indicele hirsch 11. În 2014 și 2019, două dintre articole au fost premiate de UEFICDI în cadrul competiției “Premierea rezultatelor cercetării, articole”.  A condus în calitate de director peste 10 proiecte de cercetare, toate în domeniul modelării și conducerii sistemelor robotice și a contribuit prin intermediul lor, la dotarea unui laborator de cercetare cu roboți mobili, scaun cu rotile pentru persoanele cu dizabilități, vehicul autonom multidirecțional, manipulatoare robotice de laborator și industriale, linii de mecatronică, sisteme și dispozitive de navigație și comunicație, PLC-uri, calculatoare, etc. Din 2012 este membru în Comisia de Calculatoare, Tehnologia informației și Ingineria sistemelor la Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU).