Prof. dr. ing. Sergiu CARAMAN

E-mail: sergiu.caraman@ugal.ro

Sergiu Caraman este profesor conducător de doctorat în domeniul Ingineria sistemelor, în cadrul Universității “Dunărea de Jos” din Galați, din anul 2007. Principalele direcții de cercetare abordate sunt: modelarea și controlul proceselor neliniare cu aplicații în procese biotehnologice incluzând și procesele de tratare a apelor uzate, tehnici de inteligență artificială în conducerea proceselor, tehnici de diagnoză și izolare a defectelor. Este autor și co-autor a 17 cărți și capitole în cărți precum și a peste 100 de lucrări științifice publicate în reviste sau prezentate la simpozioane și conferințe de specialitate. De asemenea, a contribuit, în calitate de director sau membru al echipei de cercetare la realizarea a peste 25 de proiecte de cercetare științifică. A evaluat lucrări pentru revistele Automatica, Processes, Control engineering and applied informatics etc. și este editor in chief la revista Analele Universității “Dunărea de Jos”, Fascicula III (Automatică, Informatică, Inginerie Electrică și Electronică). Trebuie menționate legaturile de colaborare științifică cu Laboratorul GEPEA (Universitatea din Nantes), Laboratorul Supelec (Paris) și cu Departamentul de Control Engineering  (Universitatea din Mons). Nu în ultimul rând, sub îndrumarea sa au fost finalizate 6 teze de doctorat, a șaptea find în curs de finalizare.