Ș.l.dr.ing. Larisa Diaconu

larisa.diaconu@ugal.ro

Experiența profesională

Februarie 2023 – Prezent Șef lucrări, Departamentul de Automatică și Inginerie Electrică
  Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați, Str. Domnească Nr. 47, Cod 800008, Galați, Romania
 

▪  Realizarea, pregătirea și efectuarea de lucrări de laborator pentru disciplinele:

–           Informatică Aplicată,

–           Inteligență Artificială,

–           Tehnici Big Data

▪  Susținerea cursului:

–           Procesarea Datelor

–           Sistemelor de conducere a proceselor de conducere automată

–           Inteligență Artificială

–           Modelare, identificare și simulare

Activități de cercetare în vederea realizării tezei de doctorat. Realizarea și prezentarea de lucrări științifice.

  Tipul sau sectorul de activitate Educație și cercetare
Februarie 2018 – Februarie 2023 Asistent universitar, Departamentul de Automatică și Inginerie Electrică
Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați, Str. Domnească Nr. 47, Cod 800008, Galați, Romania

▪  Realizarea, pregătirea și efectuarea de lucrări de laborator pentru disciplinele:

–           Informatică Aplicată,

–           Inteligență Artificială,

–           Tehnici Big Data

▪  Susținerea cursului:

–           Procesarea Datelor

▪  Activități de cercetare în vederea realizării tezei de doctorat. Realizarea și prezentarea de lucrări științifice.

Tipul sau sectorul de activitate Educație și cercetare
Mai 2022 – Prezent Quality Assurance Engineer – remote
Endava România SRL, Cluj Napoca, Str. Al. Vaida Voevod nr.51, cod poștal 400436, Cluj-Napoca, România

▪  furnizarea de testare Backend și Front End pentru diferite aplicații;

▪   scrierea, executarea și menținerea cazurilor de testare;

▪  participarea activă la demonstrații pentru părțile interesate;

▪  elaborarea documentației de testare şi actualizarea celei existente;

▪  meeting-uri zilnice cu clientul;

▪  contribuirea la elaborarea criteriilor de acceptare (format BDD) pentru noi funcționalități și actualizarea celor existente;

▪  estimarea folosind story points;

▪  lucrul cu metodologia Agile (Scrum);

Tipul sau sectorul de activitate Software Testing
Octombrie 2017 – Mai 2022 Quality Assurance Engineer
Wind River Systems Romania SRL Galați  Galați, Str. Alexandru Ioan Cuza Domnească Nr. 41,  cod poștal 800010, Galati, Romania

▪  efectuarea de teste manuale, semiautomate și automate;

▪  reproducerea de bug-uri și deschiderea de noi bug-uri;

▪  validarea livrărilor;

▪  scrierea, actualizarea de teste manuale și teste automate

▪  rularea de teste de certificare  pentru Android Auto și teste de certificare pentru Apple CarPlay;

▪  rularea de teste CTS, Cetitec;

▪  analizarea logurilor;

▪  dezvoltarea de teste automatizate pentru Android, pe baza cerințelor primite de la client;

▪  crearea planurilor de testare,

▪  lucrul cu abordarea DFEMA (Design Failure Mode and Effect Analysis);

▪  lucrul cu metodologia Agile (generică)

Tipul sau sectorul de activitate Embedded Software
Iulie 2018 Stagiu de pregătire – DISC – Summer School Machine Learning for Control,18.06.2018-21.062018
Olanda/Haga
Tipul sau sectorul de activitate Educație și cercetare
June – August 2013 Intership – Tester
Wind River Systems Romania SRL Galați  Galați, Str. Alexandru Ioan Cuza Domnească Nr. 41, Cod 800010, Galati, Romania

▪  Efectuarea de teste manuale, semiautomate și automate;

▪  Reproducerea de bug-uri și deschiderea de noi bug-uri;

▪  Validarea livrărilor;

▪  Scrierea de teste manuale

Tipul sau sectorul de activitate Embedded Software

Educație și formare

Octombrie 2017 – Mai 2022

Doctorat în Ingineria Sistemelor

Teza de doctorat: „Contribuții privind conducerea automată a proceselor de digestie anaerobă”, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, conducător științific: Prof. dr. ing. Marian Barbu, susținere publică: 13.05.2022, Ordin de ministru NR. 4758 din 22.08.2022.

  Școala doctorală de Științe Fundamentale și Inginerești, Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați, Str. Domnească Nr. 47, Cod 800008, Galaţi, Romania
Octombrie 2015 – Iulie 2017 Diplomă de master în Sisteme Informatice de conducere avansată
Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică, Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați, Str. Domnească Nr. 47, Cod 800008, Galaţi, Romania
 
Decembrie 2015 Erasmus – Schimb de experiență
Silesian University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, Poland
▪  Academy of International Techno Entrepreneurship
Octombrie 2011 – Iulie 2015 Diplomă de inginer în Automatică și Informatică Aplicată
Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică, Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați, Str. Domnească Nr. 47, Cod 800008, Galați, Romania
 
Octombrie 2011 – Iulie 2015 Certificat absolvire pentru pregătirea personalului didactic Nivelul 1
▪  Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați, Str. Domnească Nr. 47, Cod 800008, Galați, Romania
 
Septembrie 2007- Iulie 2011 Diplomă de Bacalaureat – specializarea Matematică-Informatică
  ▪  Liceul Teoretic „Spiru Haret” Tecuci, Str. Bulevardul Victoriei Nr. 12, Cod 805300, Tecuci, România

Competențe personale

Limba(i) maternă(e)  Română
 

Alte limbi străine cunoscute

Engleză

ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE
Ascultare Citire Participare la conversație Discurs oral  
B1 B2 B1 B1 B1
Competenţe de comunicare ▪  Abilități de comunicare dar și de ascultare, adaptare rapidă în colective noi, lucru în echipă.
Competenţe organizaţionale/manageriale

▪  Membru al comitetului de organizare al Conferinței internaționale: 22nd International Conference on System Theory, Control and Computing; 10 – 12 October 2018; Sinaia – Romania;

▪  Membru al comitetului de organizare al Conferinței internaționale: 26nd International Conference on System Theory, Control and Computing; 19 – 21 October 2022; Sinaia – Romania;

▪ Co-chair al comitetului de organizare al conferinței: 2023 IEEE 28th International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA).

Competenţe informatice

▪  Utilizarea întregului pachet Microsoft Office, Microsoft Teams

▪  Limbaje de simulare: Matlab, Simulink

▪  Limbaje de programare: Python, Java, C și C++, Linux, Bash

▪  Tools: Rally, Jira, Confluence, Miro Board

Permis de conducere  B

Informații suplimentare

Participări în proiecte de cercetare

▪  Participare proiect „SPEET -Student Profile Enhancing Engineering Tutoring”, Membru al echipei  de implementare, 1.06.2018-31.01.2019

▪  Participare proiect “Advanced control algorithms for the photosynthetic growth of microalgae in photobioreactor – ALGROW” , 23.07.2018-23.01.2020;

▪  Participare proiect “Excelență, performanță și competitivitate în activități CDI la Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați”, membru țintă, 17.10.20218-8.10.2020;

▪  Participare proiect “Excelența academică și valori antreprenoriale – sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – ANTREPRENORDOC, POCU/380/6/13/ „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat, membru țintă, 1.09.2020-31.08.2021,

▪  Participare proiect: ”Digitalisation of water industry by innovative graduate water education (DIGIWATER)” nr.621764-EPP-1-2020-1-NO-EPPKA2-KA, Membru al echipei de implementare, 21.01.2021 -Prezent

▪  Participare proiect: ”Digitalisation of water sector and water education (DIGIWATERRO) nr. 20COP-0050,  Membru al echipei de implementare, 27.10.2021 – 31.08.2023

▪  Participare proiect: ”Excelență și implicare în dezvoltarea inteligentă bazată pe cercetare și inovare (DINAMIC), ID 536/2021,  Membru al echipei de implementare.

▪  Participare proiect: ” Advancing the Integration of Soft Skills in Higher Education for Water, număr proiect 2023-1-RO01-KA220-HED-000160511,  Membru al echipei de implementar, 26.01.2024 – Prezent (31.08.2025)

Cărți publicate

▪  Informatică Aplicată, Lucrări Practice, Editura Fundației Universitare “Dunărea de Jos”, Galați, 2019, ISBN 978-973-627-608-1

▪  Procesarea Datelor utilizând mediul  Python Lucrări Practice,  Editura Fundației Universitare “Dunărea de Jos”, Galați, ISBN 978-973-627-681-1

▪  Conducerea automată a proceselor de digestie anaerobă, Editura Fundației Universitare “Dunărea de Jos”, Galați, ISBN 978-973-627-691-0. – Link:  L. Diaconu, Conducerea automată a proceselor de digestie anaerobă

Lucrări Publicate

▪  1. Larisa Condrachi, Emil Ceangă, Lucian Puiu Georgescu, Gabriel Murariu, Ramon Vilanova, Marian Barbu, Model-Based Optimization of an Anaerobic Digestion Process, 22nd International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC) 10-12 October 2018, Sinaia, România, (Articol indexat ISI Proceedings);

Link: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8540673

▪  2. Larisa Condrachi, Ramon Vilanova, Emil Ceangă, Marian Barbu, The Tuning of a Model-Free Controller for an Anerobic Digestion Process using ADM1 as Virtual Plant, 7th IFAC Symposium on System Structure and Control SSSC, 9-11 September 2019, Sinaia, România, Vol 52, Issue 17, Pages 99-104, (Articol indexat ISI Proceedings)

Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896319309693

▪  3. Larisa Condrachi, Emil Ceangă, Ramon Vilanova, Cezar Bichescu, Marian Barbu, The Anaerobic Digestion Process Control Using Data Driven Methods, 23th International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC), 9-11 October 2019, Sinaia, România, (Articol indexat ISI Proceedings)

Link: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8885944

▪  4. Irina Luca, Larisa Condrachi, Laurențiu Luca, Ramon Vilanova, Marian Barbu, Testing Platform for Real-time Controllers Based on Hardware In the Loop Simulation, 26th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Fcatory Automation (ETFA), 7-10 September 2021, Vasteras, Sweden (Articol indexat ISI Proceedings).

Link: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9613263

▪  5. Larisa Condrachi, Ramon Vilanova, Montse Meneses, Marian Barbu, Anaerobic Digestion Process Control Using a Data-Driven Internal Model Control Method, Energies 2021, Vol 14(20), 6746, (Factor de impact calculat de către ISI pentru anul 2021: 3.004)

Link: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/20/6746

▪  6. Larisa Condrachi, Ramon Vilanova, Marian Barbu, Data-Driven Internal Model Control of an Anaerobic Digestion Process, 25th International Conference System Theory, Control and Computing (ICSTCC), 20-23 October 2021, Iași, România (Articol indexat ISI Proceedings).

Link: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9607132

▪  7. Larisa Condrachi, Marian Barbu, Anaerobic Digestion Processes Controller Tuning Using Fictitious Reference Iterative Method, 13Th IFAC Symosium on Dynamic and Control of Process System, including Biosystems (DYCOPS 2022) 14-17 June 2022, Republic of Korea (Articol indexat Elsevier)

Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896322008916

▪  8. George Ifrim, Georgiana Horincar, Larisa Condrachi, Mariana Titica, José Luis Guzman, Fictitious Reference Iterative Tuning Control of the pH in a Photobioreactor 26th International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC), 19-21 October 2022 Sinaia, România, (Articol indexat ISI Proceedings)

Link: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9931867

▪  9. Iulian Vasiliev, Irina Luca, Larisa Condrachi, Laurentiu Luca, Marian Barbu, Ramon Vilanova, Sergiu Caraman, Model Predictive Control of a wastewater treatment process using neural networks, 28th International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA), 12-15 September 2023 Sinaia, România, (Articol indexat ISI Proceedings)

Link: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10275488

▪  10. Larisa Diaconu, Ramon Vilanova, Marian Barbu, Using Optimal Filters for Plug-in Type Repetitive Controllers for Periodic Inputs, 28th International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA), 12-15 September 2023 Sinaia, România, (Articol indexat ISI Proceedings) Sinaia, România, (Articol indexat ISI Proceedings)

Link: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10275492

▪  11. Andreea Elena Țîru, Iulian Vasiliev, Larisa Diaconu, Ramon Vilanova, Daniel Voipan, Harsha Ratnaweera, Integration of ANN for Accurate Estimation and Control in Wastewater Treatment , 28th International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA), 12-15 September 2023 Sinaia, România, (Articol indexat ISI Proceedings)

Link: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10275569

▪ 12. Harsha Ratnaweera, Abhilash Nair, Aleksander Hykkerud, Nataliia Sivchenko, Dinindu Ratnaweera, Larisa Condrachi, Achieving legislative requirements in wastewater treatment using digital tools, 28th International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA), 12-15 September 2023 Sinaia, România, (Articol indexat ISI Proceedings) Sinaia, România, (Articol indexat ISI Proceedings)

Link: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10275453

   
Premii obținute

▪  Mențiune 2018, secțiune Poster, lucrare:„State of the Art in Modeling of Anaerobic Digestion Processes”

▪  Premiul 2, 2019, secțiune Poster, lucrare: Estimating the quality of the influent in an anaerobic digester using neural network

▪   Mențiune, 2020, secțiunea Poster, lucrare:”Parameters Estimation of an Anaerobic Digestion Simplified Model”

▪  Premiul 3, 2021, secțiunea Poster, lucrare: „Improvement of effluent quality from a simulated wastewater treatment plant by using automatic control strategies”