În anul 2010 ia ființă Departamentul de Automatică și Inginerie Electrică ce reunește membrii Catedrei de Automatică și Informatică Industrială (AII)Catedrei de Electrotehnică, Mașini și Instalații Electrice (EMIE) și ai Catedrei de Ingineria Sistemelor de Conversie a Energiei Electrice (ISCEE).

Departamentul de Automatică și Inginerie Electrică face parte din Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică a Universității "Dunărea de Jos" din Galați.


STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, RELAȚIILE DE COLABORARE/COOPERARE, ATRIBUȚIILE SPECIFICE ȘI RESPONSABILITĂȚILE DEPARTAMENTULUI DE AUTOMATICĂ ȘI INGINERIE ELECTRICĂ (AIE)

 

ORGANIGRAMA DEPARTAMENTULUI DE AUTOMATICĂ ȘI INGINERIE ELECTRICĂ (AIE)

Structura sistemului de asigurare a calităţii pentru programele de studii licenţă şi master

Structura sistemului de asigurare a calităţii pentru centrele de cercetare

 Structura anului universitar 2018-2019COMISIA DE ORIENTARE ȘI ÎNDRUMARE PROFESIONALĂ


rESPONSABILII de an/Grupe pentru studenȚii domeniului INGINERIA SISTEMELOR

rESPONSABILII de an/Grupe pentru studenȚii domeniului INGINERIe electrica
 

 

 


2011 - Departamentul de Automatica si Inginerie Electrica