Departamentul de Automatică
și Inginerie Electrică

Structura organizatorică

Structura organizatorică, relațiile de colaborare/cooperare, atribuțiile specifice și responsabilitățile Departamentului de Automatică și Inginerie Electrică

Organigrama AIE

Structura sistemului de asigurare a calității pentru programele de studii licență și master
Structura sistemului de asigurare a calității pentru centrele de cercetare

Structura anului universitar

Structura anului universitar 2020-2021 pentru ciclul I și II de studii universitare .

Comisia de orientare și îndrumare profesională

Responsabili de an pentru studenții domeniilor de studiu

Ultimele postări