HomeÎn anul 2010 ia ființă Departamentul de Automatică și Inginerie Electrică ce reunește membrii Catedrei de Automatică și Informatică Industrială (AII)Catedrei de Electrotehnică, Mașini și Instalații Electrice (EMIE) și ai Catedrei de Ingineria Sistemelor de Conversie a Energiei Electrice (ISCEE).

Departamentul de Automatică și Inginerie Electrică face parte din Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică a Universității "Dunărea de Jos" din Galați.

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, RELAȚIILE DE COLABORARE/COOPERARE, ATRIBUȚIILE SPECIFICE ȘI RESPONSABILITĂȚILE DEPARTAMENTULUI DE AUTOMATICĂ ȘI INGINERIE ELECTRICĂ (AIE)

 

ORGANIGRAMA DEPARTAMENTULUI DE AUTOMATICĂ ȘI INGINERIE ELECTRICĂ (AIE)

Structura sistemului de asigurare a calităţii pentru programele de studii licenţă şi master

Structura sistemului de asigurare a calităţii pentru centrele de cercetare

 

Structura anului universitar 2019-2020

 

COMISIA DE ORIENTARE ȘI ÎNDRUMARE PROFESIONALĂ

 

Responsabili de an pentru studenții domeniului Ingineria Sistemelor

An Domeniu Specializare Îndrumător Birou
I Ingineria Sistemelor Automatică și Informatică Aplicată Prof. dr. ing. Adrian FILIPESCU*
Ș.l. dr. ing. Razvan ȘOLEA
Y410
Y407
II Ingineria Sistemelor Automatică și Informatică Aplicată Prof. dr. habil. ing. Marian BARBU
Ș.l. dr. ing. Bogdan CODREȘ
Y510
Y503
III Ingineria Sistemelor Automatică și Informatică Aplicată Prof. dr. ing. Viorel MÎNZU
Conf. dr. ing. Daniela CERNEGA
Y507
Y409
IV Ingineria Sistemelor Automatică și Informatică Aplicată Conf. dr. ing. Grigore VASILIU
Ș.l. dr. ing. George IFRIM
Y500
Y509
I-M Ingineria Sistemelor SICA Prof. dr. ing. Sergiu CARAMAN Y509

* Coordonator comisie de orientare și îndrumare profesională pentru domeniul AIA

 

Responsabili de an pentru studenții domeniului Inginerie Electrică

An Domeniu Specializare Îndrumător Birou
I Inginerie Electrică Prof. dr. habil. ing. Marian GĂICEANU
Ș.l. dr. ing. Cristinel Radu DACHE
Y303
Y307
I Inginerie Electrică și Calcularoare Conf. dr. ing. Ion VONCILĂ*
Ș.l. dr. ing. Elena RĂDUCAN
Y310
Y001
II Inginerie Electrică Prof. dr. ing. Mariana DUMITRESCU
Ș.l.dr.ing. Elena RĂDUCAN
Y103
Y001
II Inginerie Electrică și Calcularoare Conf. dr. ing. Gelu GURGUIATU
Ș.l. dr. ing. Ciprian Daniel BĂLĂNUȚĂ
Y611
Y611
III Inginerie Electrică Electromecanică Conf.dr.ing. Ion VONCILĂ*
Ș.l.dr.ing. Mădălin COSTIN
Y310
Y001
III Inginerie Electrică Electronică de Putere și Acționari Electrice Prof. dr. habil. ing. Marian GAICEANU
Ș.l. dr. ing. Adriana BURLIBAȘA
Y303
Y302
III Inginerie Electrică și Calcularoare Conf.dr.ing. Ciprian VLAD
Ș.l.dr.ing. Romeo PĂDURARU
Y300
Y307
IV Inginerie Electrică Electromecanică Ș.l. dr. ing. Ion PARASCHIV
Ș.l. dr. ing. Ciprian Daniel BĂLĂNUȚĂ
Y001
Y611
IV Inginerie Electrică Electronică de Putere și Acţionări Electrice Ș.l. dr. ing. Teodor DUMITRIU
Ș.l. dr. ing. Traian MUNTEANU
Y302
Y302
M Inginerie Electrică I - UEESR Prof.dr.ing. Mariana DUMITRESCU Y103
M Inginerie Electrică II - UEESR Prof.dr.ing. Nicolae BADEA Y008

* Coordonator comisie de orientare și îndrumare profesională pentru domeniul IE