Teme de licență și disertație

An universitar 2020/2021

Repartizarea studenților pentru îndrumare lucrare de licență

AIA

Automatică și Informatică Aplicată

Repartizarea studenților pentru îndrumare lucrare de disertație

Acceptarea studenților care nu au optat pentru o temă pentru finalizarea studiilor (la sfârșitul anului universitar curent) se va face numai cu acordul Consiliului Profesoral.