Info Licenta + Master 2013

Mai 2013

Structura anilor terminali 2012/2013

 

14 Februarie 2013

Tematica si modul de desfăsurare al probelor pentru finalizarea studiilor promotiei 2012-2013

AIA     
EPAE
EM


14 Februarie 2013

Repartizarea studenţilor pentru îndrumare
lucrare de licență 2012/2013

|

|

|

Repartizarea studenţilor pentru îndrumare
lucrare de disertaţie 2012/2013

AIA     
EPAE
EM

|

|

|

|

|

|

|

|
|

SICA     
UEESR

Studenți care nu au optat pentru o temă, acceptarea lor pentru finalizarea studiilor - la sfârșitul anului universitar curent – se va face numai cu acordul Consiliului Profesoral.Informații proiecte de diplomă și dizertați - 2013

Regulament de întocmire a proiectelor de licența/dizertație    
ANEXA 1 - Cerere - alegere proiect
ANEXA 2 - Tema proiect
ANEXA 3 - Referat evaluare proiect
ANEXA 4 - Declarație 1: Asumarea răspunderii
ANEXA 5 - Declarație 2: Cedare folosință proiect


 


2011 - Departamentul de Automatica si Inginerie Electrica