An universitar 2015/2016

 

Informații proiecte de diplomă și dizertație - promotia 2015/2016

Regulament de întocmire a proiectelor de licența/dizertație    
ANEXA 1 - Cerere - alegere proiect
ANEXA 2 - Tema proiect
ANEXA 3 - Referat evaluare proiect
ANEXA 4 - Declarație 1: Asumarea răspunderii
ANEXA 5 - Declarație 2: Cedare folosință proiect

 Tematica si modul de desfăsurare al probelor pentru finalizarea studiilor promotiei 2015-2016

 

AIA     
EPAE
EM
EM - Cahul

  

Repartizarea studenţilor pentru îndrumare
lucrare de licență 2015/2016

|

|

|

Repartizarea studenţilor pentru îndrumare
lucrare de disertaţie 2015/2016

AIA     
EPAE
EM
EM- Cahul

|

|

|

|

|

|

|

|
|

SICA     
UEESR

Studenți care nu au optat pentru o temă, acceptarea lor pentru finalizarea studiilor - la sfârșitul anului universitar curent – se va face numai cu acordul Consiliului Profesoral.

  

 


2011 - Departamentul de Automatica si Inginerie Electrica