CĂLUEANU Dumitru


06.06.1934 – 10.12.2011

Studii

 • Liceul "Vasile Alecsandri" Galaţi;
 • Institutul Politehnic Iaşi, Facultatea de Electrotehnică;
 • Universitatea California (SUA) studii postuniversitare (1969) în Electrotehnică şi echipamente electrice.

Titluri ştiinţifice
 • Doctor inginer (1974) în specialitatea "Acţionări electrice" la Institutul Politehnic Iaşi.

Titluri didactice
 • Preparator (1958-1960) la Catedra de Electrotehnică a Institutului Politehnic Galaţi;
 • Asistent universitar (1960-1965) la Institutul Politehnic Galaţi;
 • Șef lucrări (1965-1974) la Institutul Politehnic Galaţi;
 • Conferenţiar universitar (1974-1981) la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi;
 • Profesor universitar (din 1981) la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi.

Funcţii de conducere
 • Prodecan (1974 - 1981) la Facultatea de Mecanică a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi;
 • Decan (1981-1989) la Facultatea de Mecanică a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi;
 • Prorector (1989) al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi;
 • Rector (1989) al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi.

Activitate ştiinţifică
 • Peste 200 de lucrări publicate sau susţinute la sesiuni ştiinţifice, simpozioane, congrese interne şi internaţionale;
 • Peste 15 tratate, manuale, îndrumare de laborator;
 • Peste 10 invenţii și inovaţii cu certificate;
 • Peste 25 de contracte de cercetare ştiinţifică;
 • Prioritate mondială în domeniul acţionărilor cu  motoare liniare şi în propulsia electromagnetică.

Societăţi ştiinţifice şi tehnice
 • Preşedintele Societăţii de Acţionări Electrice din România;
 • Membru în Comitetul Internaţional de Electrotehnică;
 • Menţionat de mai  multe ori în "WHO'S WHO in the World";
 • Membru în Consiliul Tehnic al Registrului Naval Roman.

Activitate social - politică
 • Senator de Galaţi în Senatul României, legislatura 1990 - 1992 şi 1992 – 1996;
 • Vicepreşedintele Comisiei de Politică Externă a Senatului României în perioada 1990 - 1992;
 • Membru al Delegaţiei României la Consiliul Europei (Grupul Liberal, Democrat şi Reformator), 1991 - 1992;
 • Secretar Comisie de Politică Externă a Senatului României (1992 – 1996);
 • Membru al Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a O.S.C.E.;
 • De două ori - câte o dată în fiecare legislatură - şeful grupului parlamentar al Partidului Liberal, respectiv, PNL - CD.

 

PUSCASU Gheorghe


17.04.1962 - 2017

 

Studii


Titluri ştiinţifice

Titluri didactice



Activitate ştiinţifică

Societăţi ştiinţifice şi tehnice


 


2011 - Departamentul de Automatica si Inginerie Electrica