Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 0336130269

Adresa birou: Galați, Str. Științei, Nr.2, Corp Y,  Camera 407.

 
Conf. dr. ing. Răzvan Șolea
   

 Activitate didactică

 Cursuri / Laboratoare:

  • Ingineria Sistemelor Automate - curs + laborator + proiect
  • Modelarea si Simularea Robotilor Mobili si a Vehiculelor Autonome - curs + proiect
  • Conducerea Robotilot Mobili si a Vehiculelor Autonome - curs + proiect
  • Proiectarea Interfețelor Utilizator în Conducerea Avansată - curs + laborator

 Indrumare proiecte de licenta: Specializarea: Automatica si Informatica Aplicata


Activitate științifică


Domenii de interes:

  • Ingineria sistemelor automate
  • Roboți mobili
  • Mecatronică

Teza de doctorat:

"Sliding-Mode Control Applied in Trajectory-Tracking of WMRs and Autonomous Vehicles"

Susținere publică: 10 Iulie 2009

Teza realizată si sustinuta public în cadrul Universitatii din Coimbra, Portugalia - Institute of Systems and Robotics.


Membru al asociaţiilor profesionale


2004 - prezent - Membru SRAIT (Romanian Society of Control Engineering and Technical Informatics)

2005 - prezent - Membru IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) - no. 80489793

2010 - prezent - Membru RAS (Robotics and Automation Society), IEEE


Competenţe şi abilităţi sociale


2020 - prezent - Prodecan al Facultăţii de „Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică”

2010 - prezent - Membru în Consiliul Profesoral al Facultăţii de „Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică”, reprezentant din partea Catedrei A.I.E. (Automatică şi Inginerie Electrică)

2010 - Membru în Comisia pentru probleme sociale, orientare și îndrumare profesională a studenților, a Facultății de „Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică”

2011 - 2015 Membru în Comisia de Etică, a  Facultății de „Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică

2016 - prezent Membru în Comisia pentru Cercetare Stiințifică, a  Facultății de „Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică”


Membru în cadrul unor proiecte de cercetare/dezvoltare/inovare naționale și internaționale


1. NCT04 – FCT (Portuguese Foundation for Science and Technology). Nonlinear control techniques applied in path following of WMRs and autonomous, vehicles with high precision localization system - director de proiect Prof. Urbano NUNES, 2005-2008.

2. ID641 – CNCS (Romanian National Research Council). Adaptive Sliding-Mode Control Applied for Manipulators, Mobile Robots, Intelligent Wheelchair and Autonomous Electrical Vehicles - director de proiect: Prof.dr.ing. Adrian FILIPESCU, 2007-2010.

3. ID506 – CNCS (Romanian National Research Council). Real Time Implementation Study for a Hybrid System Used for the Advanced Control of Colaborative Robotic Manipulators and Mobile Robots - director de proiect: Conf.dr.ing. Daniela CERNEGA, 2008-2011.

4. PNCDI-II No 12079/01.10.2008 – ADBIOSONAR - Adaptive Bio-mimetic Sonar Heads for Autonomous Vehicles- director de proiect: Dorel AIORDACHIOAIE, 2011.

5. PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1680 - Integrated Regenerative Electric Drive System - director de proiect: Conf.dr.ing Marian GAICEANU, 2012 - 2016.

6. PN-II-PT-PCCA-2013-4-0686 - Prototypes of Autonomous Robotic Systems for Medical/social Assistance and Servicing of Manufacturing Processes in Metallurgy, Ceramics, Glass and Automotive - director de proiect: Prof.dr.ing. Adrian FILIPESCU, 2014-2017.

7. Grant Agreement 574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP (2016-2528) - eDrone Project1 – Erasmus+ Capacity building in higher education Call 2016 EAC/A04/2015 - Partener UGAL, 2016-prezent.

8. PROIECT COMPLEX CDI - NR. CONTRACT: 78PCCDI ⁄ 2018, COD PROIECT: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-029, Domeniul: Tehnologii noi şi emergente,  Titlul proiectului complex: Conducerea inteligentă şi distribuită a 3 sisteme autonome complexe integrate în tehnologii emergente pentru asistare personală medico-socială şi deservire de linii de fabricaţie flexibilă de precizie (Acronim: CIDSACTEH)

Conducerea inteligentă, cu tehnici avansate și navigatia bazată pe senzori performanți, sistem video-biometric și sistem servoing vizual a sistemului autonom complex SAC-SI integrat in tehnologia de asistare a persoanelor cu dizabilitati neuro-motorii severe - Director proiect component (Pr.5): Razvan SOLEA

 


Publicații


Cărți / Capitole de carte

1. Șolea R. ”Sliding-Mode Control Applied in Mobile Robots and Autonomous Vehicles. Trajectory-Tracking Control Problem”, LAP Lambert Academic Publishing, 2010, ISBN 978-3-8433-6452-2, 130 pag (link).

2. Tanasescu, N., Șolea R., Metode numerice, Editura MATRIX-ROM 2002, ISBN 973-685-416-7, 150 pag.

3. Șolea R., Nunes U., “Robotic Wheelchair Trajectory Control Considering User Comfort”, Informatics in Control, Automation and Robotics, Springer, Vol. 37, 2009, pp. 113-125, ISSN: 1876-1100, ISBN: 978-3-642-00270-0 Abstract.

4. Șolea R., Cernega D., “Sliding-Mode Control for Trajectory Tracking Problem – Performance Evaluation”, Lecture Notes in Computer Science, Springer, Vol. 5769, 2009, pp. 865-874, ISSN: 0302-9743, ISBN: 978-3-642-04276-8, - ISI Proceedings Paper (WOS: 000275896800087) Abstract.

5. Cernega D., Șolea R., ”Hybrid Control Structure for Multi-robot Formation”, Lecture Notes in Computer Science, Springer, Vol. 6353, 2010, pp. 307-316, ISSN: 0302-9743, ISBN: 978-3-642-15821-6,  - ISI Proceedings Paper (WOS:000287890000038) Abstract.

6. Șolea R., Cernega D., "Mobile Manipulators Motion Planning Based on Trajectory Tracking Control", Informatics in Control, Automation and Robotics, Springer, Vol. 174, 2013, pp. 77-88, ISSN: 1876-1100, ISBN: 978-3-642-31352-3 Abstract.

7. Șolea R., Cernega D., "Obstacle Avoidance for Trajectory Tracking Control of Wheeled Mobile Robots", Service Orientation in Holonic and Multi Agent Manufacturing and Robotics, Studies in Computational Intelligence, Springer, Vol. 472, 2013, pp 279-290, ISSN: 1860-949X, ISBN: 978-3-642-35851-7 (Abstract).

Lucrări publicate în jurnale ISI

1. Solea R., Nunes U., „Trajectory Planning and Sliding-mode Control Based Trajectory-Tracking for Cybercars”, Integrated Computer-Aided Engineering, IOS Press, Vol. 14, Nr. 1, Netherlands, 2007, pp. 33-47, ISSN: 1069-2509,  (WOS:000245025100004)

Factor de impact 2019: 4.904; Scor relativ de influență - aug. 2016: 1.903 (Abstract).

Lucrări publicate în jurnale naționale

1. Georgescu C., Solea R., Deleanu L., "Using 3D Non-Contact Profilometry for Evaluating Wear Tracks", Annals of University “Dunarea de Jos” of Galati, Fascicle V, Technologies in Machine Building, 2012, Vol:1, pp. 13-16, ISSN 1221- 4566 (pdf).

2. Solea R., Nunes U., Filipescu A., Cernega D., “Sliding Mode Control for Trajectory Tracking of an Intelligent Wheelchair”, Annals of University “Dunarea de Jos” of Galati, Fascicle III Electrotechnics, Electronics, Automatic Control and Informatics, 2009, Vol 32 (2), pp. 42-50, ISSN: 1221-454X (pdf).

3. Dugan V., Solea R., Ionescu C. and Ghinita D., “Three fuzzy reasoning models as a decision suport aid, to find an electrical energy tariff”, Annals of University “Dunarea de Jos” of Galati, Fascicle III Electrotechnics, Electronics, Automatic Control and Informatics, 2005, pp. 77-83, ISSN: 1221-454X (pdf).

4. Dugan V., Solea R., Ghinita D., “Fuzzy Models As Decision-Support Applications Of Electrical Energy Tariffing”, Annals of University “Dunarea de Jos” of Galati, Fascicle III Electrotechnics, Electronics, Automatic Control and Informatics, 2004, pp. 116-124, ISSN: 1221-454X (pdf).

5. Belea R., Solea R., “The Parametric Identification Of A Stationary Process” Annals of University “Dunarea de Jos” of Galati, Fascicle III Electrotechnics, Electronics, Automatic Control and Informatics, 2003, pp. 72-76, ISSN: 1221-454X (pdf).

Lucrări publicate în cadrul conferințelor internaționale

______________ 2016

1. Solea R., Cernega D.C., ”Online path planner for mobile robots using particle swarm optimization”, 20th International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC), 2016, pp. 222 - 227, ISBN: 978-1-5090-2720-0, DOI: 10.1109/ICSTCC.2016.7790669 (IEEE Xplore).

______________ 2015

2. Solea R., Filipescu A., Filipescu A. Jr., Minca E., Filipescu S., “Wheelchair Control and Navigation Based on Kinematic Model and Iris Movement”, 7th IEEE International Conference on Cybernetics and Intelligent Systems (CIS) and the 7th IEEE International Conference on Robotics, Automation and Mechatronics (RAM), pp. 78-83, 2015, Print ISBN: 978-1-4673-7337-1, DOI: 10.1109/ICCIS.2015.7274600 (IEEE Xplore) - ISI Proceedings Paper (WOS:000380472300063).

3. Solea R., Cernega D.C., „Super Twisting Sliding-mode Controller Applied to a Nonholonomic Mobile Robot”, 19th International Conference System Theory, Control and Computing (ICSTCC 2015), pp. 87–92, 2015,  ISBN: 978-1-4799-8480-0, DOI: 10.1109/ICSTCC.2015.7321274 (IEEE Xplore) - ISI Proceedings Paper (WOS:000382384100015).

______________ 2014

4. Solea R., Gaiceanu M., Codres B., Eni C., ”Nonlinear sliding-mode control for permanent magnet synchronous machine”, International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM), 2014, pp. 312-317, ISBN:978-1-4799-5183-3 (IEEE Xplore), - ISI Proceedings Paper (WOS: 000343551300044).

5. Gaiceanu M., Solea R., Codres B., Eni C., "Efficient DC Drive System by using Adaptive Control", International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM), 2014, pp. 381-388, ISBN:978-1-4799-5183-3 (IEEE Xplore), - ISI Proceedings Paper (WOS: 000343551300055).

6. Codres B., Gaiceanu M., Solea R., Eni C., "Model Predictive Speed Control of Permanent Magnet Synchronous Motor", International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM), 2014, pp. 381-388, ISBN:978-1-4799-5183-3 (IEEE Xplore), - ISI Proceedings Paper (WOS: 000343551300070).

7. Solea R., Cernega D., “Trajectory Planner for Mobile Robots Using Particle Swarm Optimization”, Proceedings of 2014 18th International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC), Sinaia, Romania, Oct.17-19, 2014, pp. 111-116, ISBN:978-1-4799-4602-0 (IEEE Xplore), DOI: 10.1109/ICSTCC.2014.6982400.

______________ 2013

8. Dache C., Gaiceanu M., Rosu E., Solea R., Nicolau V., Buhosu, R. "Second order load torque estimator of the vector-controlled synchronous drive", 4th International Symposium on Electrical and Electronics Engineering (ISEEE), Galati, Romania, Oct. 11-13, 2013, ISBN: 978-1-4799-2442-4 (IEEE Xplore) - ISI Proceedings Paper (WOS: 000335153400002).

9. Solea R., Gaiceanu M., Nicolau V. "Sliding mode controller for induction motor", 4th International Symposium on Electrical and Electronics Engineering (ISEEE), Galati, Romania, Oct. 11-13, 2013, ISBN: 978-1-4799-2442-4 (IEEE Xplore) - ISI Proceedings Paper (WOS: 000335153400033).

10. Nicolau V., Andrei M., Solea R., Gaiceanu M., "On fuzzy predictive diagnosis of pump-motor group of oleo-pneumatic drive mechanisms", 4th International Symposium on Electrical and Electronics Engineering (ISEEE), Galati, Romania, Oct. 11-13, 2013, ISBN: 978-1-4799-2442-4 (IEEE Xplore) - ISI Proceedings Paper (WOS: 000335153400069).

11. Solea R., Veliche G., Cernega D. C., Teaca M. R., "Indoor 3D object model obtained using data fusion from laser sensor and digital camera on a mobile robot", 17th International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC '13), Sinaia, Romania, Oct. 11-13, 2013, pp. 479-484, ISBN: 978-1-4799-2227-7 (IEEE Xplore) - (Movie) -  ISI Proceedings Paper (WOS: 000330660500075).

 ______________ 2012

12. Chipaila C.M., Grigore D., Marin G., Solea R., Cernega D., „Hardware and Software Solutions for a Conventional Electric-powered Wheelchair”, 16th International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC '12), Sinaia, Romania, Oct. 12-14, 2012,  ISBN: 978-606-8348-48-3 (Movie).

13. Dragusu M., Mihalache A.N., Solea R., „Practical Applications for Robotic Arms Using Image Processing”, 16th International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC '12), Sinaia, Romania, Oct. 12-14, 2012,  ISBN: 978-606-8348-48-3 (Movie).

14. Epure S., Solea R., "Low Power Battery Charger with Solar Panel Input -The M.P.P.T. Algorithms-", 16th International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC '12), Sinaia, Romania, Oct. 12-14, 2012,  ISBN: 978-606-8348-48-3.

15. Solea R., Cernega D., "Obstacle Avoidance for Trajectory Tracking Control of Wheeled Mobile Robots", 14th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing Information Control Problems in Manufacturing, Vol. 14 (1), Bucharest, Romania, 23-25 May, 2012, pp. 906-911, ISBN: 978-3-902661-98-2 (Abstract, Movie).

______________ 2011

16. Aiordachioaie D., Mazarel M., Chiculita C., Solea R., Epure S., Frangu L., "On Low Resolution Ultrasonic Image Processing for Target Recognition Purposes", Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on Sensors and Signals (SENSIG 11), Catania, Sicily, Italy, November 3-5, 2011, pp. 396-401, ISBN: 978-1-61804-046-6 (pdf).

17. Epure, S., Belea, R., Aiordachioaie, D., Solea, R.; “On automated ultrasonic measurement system”, IEEE 17th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME '11), Timisoara, Romania, 20-23 Oct., 2011, pp. 129 – 132, ISBN: 978-1-4577-1276-0 (IEEE Xplore).

18. Solea R., Cernega D., „Sliding-mode Control of Coordinated Nonholonomic Mobile Manipulators”, 15th International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC '11), Sinaia, Romania, Oct. 14-16, 2011, pp. 576-58,  ISBN: 978-1-4577-1173-2 (IEEE Xplore).

19. Rascanu G.C, Solea R., „Electric Wheelchair Control for People with Locomotor Disabilities Using Eye Movements”, 15th International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC '11), Sinaia, Romania, Oct. 14-16, 2011, pp. 511-515, ISBN: 978-1-4577-1173-2 (IEEE Xplore) - Movie 1, Movie 2.

20. Botas A.I., Solea R., „Design and Control of a Biped Robot”, 15th International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC '11), Sinaia, Romania, Oct. 14-16, 2011, pp. 115-119, ISBN: 978-1-4577-1173-2 (IEEE Xplore) - Movie 1, Movie 2.

21. Solea R., Cernega D., "Trajectory Tracking Control of Mobile Manipulators Based on Kinematics", Proceedings of the 8th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO ‘11), Noordwijkerhout, The Netherlands, July 28-31, 2011, pp. 21-27, ISBN: 978-989-8425-75-1 (Abstract).

______________ 2010

22. Solea R., Filipescu A., Cernega D., “Lateral Motion Control of Four-wheels Steering Vehicle Using a Sliding-Mode Controller”, Proceedings of the 29th Chinese Control Conference, Beijing, China, July 29-31, 2010, pp. 3699-3703, ISBN: 978-7-89463-104-6 (IEEE Xplore).

23.  Axenie C., Solea R., “Real Time Control Design for Mobile Robot Fault Tolerant Control. Introduction the ARTEMIC powered mobile robot”, Proceedings of International Conference on Mechatronic and Embedded Systems and Applications (MESA ’10), Qingdao, ShanDong, China , July 15-17, 2010, pp. 7-13, ISBN: 978-1-4244-7101-0 (IEEE Xplore).

24. Solea R., Filipescu A., Filipescu S., Dumitrascu B., “Sliding-mode Controller For Four-wheel-steering Vehicle: Trajectory-tracking Problem”, Proceeding of the 8th IEEE World Congress on Intelligent Control and Automation, Jinan, ShanDong, China, July 6-9, 2010, pp. 1185-1190, ISBN: 978-1-4244-6712-9 (IEEE Xplore) - ISI Proceedings Paper (WOS: 000295959501053).

25. Solea R., Cernega D., Filipescu A., Serbencu A. “Formation Control of Multi-Robots Via Sliding-mode Technique”, Proceedings of the 7th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO ‘10), Madeira, Portugal, June 15-18, 2010, pp. 161-166, ISBN: 978-989-8425-01-0 (Abstract).

26. Solea R., Filipescu A., Minzu V., “Sliding-mode Trajectory-tracking Control for a Four-Wheel-Steering Vehicle”, Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Control & Automation, Xiamen, China, June 9-11, 2010, pp. 382-387, ISBN: 978-1-4244-5195-1 (IEEE Xplore).

______________ 2009

27. Solea R., Filipescu A., Stamatescu G., “Sliding-mode real-time mobile platform control in the presence of uncertainties”, Proceedings of the 48th IEEE Conference on Decision and Control & 28th Chinese Control Conference, Shanghai, China, December 16-18, 2009, pp.7747 - 7752, ISBN: 978-1-4244-3871-6 (IEEE Xplore) - ISI Proceedings Paper (WOS: 000336893608043).

28. Solea R., Filipescu A., Nunes U., „Sliding-mode control for trajectory-tracking of a wheeled mobile robot in presence of uncertainties”, Proceedings of the 7th Asian Control Conference (ASCC), 27-29 Aug, 2009, pp. 1701 – 1706, ISBN: 978-89-956056-2-2 (IEEE Xplore) - ISI Proceedings Paper (WOS: 000274323100297).

29. Solea R., Cernega D., „Modeling and Performance Evaluation for Trajectory Tracking Control of a Wheeled Mobile Robot”, 17th International Conference on Control Systems and Computer Science- CSCS Bucuresti, May 26-29, 2009, pp. 321-327.

______________ 2008

30. Solea R., Nunes U., “Robotic wheelchair control considering user comfort”, ICINCO 2008 - International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, Madeira-Portugal, 11 – 15 May, 2008, pp. 37-44, ISBN:978-989-8111-31-9 - ISI Proceedings Paper (WOS: 000258900100007).

______________ 2007

31. Lopes A. C., Moita F., Nunes U., Solea R., “An Outdoor Guidepath Navigation System for AMRs Based on Robust Detection of Magnetic Markers”, 12th IEEE Conference on Emerging Technologies and Factory Automation - ETFA 2007, Patras, Greece, Sep. 25-28, 2007, pp. 989 - 996, ISBN: 978-1-4244-0825-2 (IEEE Xplore) - ISI Proceedings Paper (WOS: 000254117100146).

______________ 2006

32. Solea R., Nunes U., “Trajectory Planning with Velocity Planner for Fully-Automated Passenger Vehicles”, IEEE Intelligent Transportation System Conference, Toronto, Canada, Sep. 17-20, 2006, pp. 474-480, ISBN: 1-4244-0093-7 (IEEE Xplore).

33. Solea R., Nunes U., Filipescu A., “Trajectory Planning and Sliding-mode Control for WMR Trajectory-Tracking and Path-Following Respecting Human Comfort Travel”, CONTROLO 2006, 7th Portuguese Conference on Automatic Control, IST-Lisboa, Portugal, Sep. 11-13, 2006 (Pdf).

______________ 2002

34. Solea R., “Solution of PDE of Mathematical Physics (FV-Finite Volume methods)”, 6th International Summer Academy, Dubrovnik, Croatia, Sep. 2002.

35. Aiordachioaie D., Dugan V., Solea R., "On multi-layer architecture of process models", 6th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics (SCI 2002), Jul 14-18, 2002, Orlando, Florida, USA, Vol. XXII, pp. 394-404 - ISI Proceedings Paper (WOS: 000178907000076).