Denumire subproiect: Creșterea ratei de retenție a studentilor din primul an universitar de la Facultatea de Automatica, Calculatoare, Inginerie Electrica si Electronica din Galati

 

Grant finanțat din Schema de granturi pentru universități, derulată în cadrul Proiectului privind Învăţământul Secundar - ROSE, proiect finanțat conform Acordului de Împrumut nr. 8481-RO semnat între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare și ratificat prin Legea nr. 234/2015.

Studenţii doritori (din anul I Facultatea de Automatica, Calculatoare, Inginerie Electrica si Electronica din Galati) se pot înscrie şi pe pagina de Facebook: STUD-UP-ACIEE.

În ziua de 5 martie 2020 ora 14.00 sala D02 sunt invitaţi toţi studenţii din anul I de la facultatea ACIEEsă participe la lansarea Sub-proiectului: ”Creșterea ratei de retenție a studenților din primul an universitar de la Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică din Galați”.

 

Activitatea 4: Efectuarea vizitelor de studiu in cadrul companiilor de profil. Aceasta activitate va începe în data de 26 aprilie 2018.

În data de 27 martie 2020 se va organiza o vizită de studiu în cadrul companiilor de profil la hidrocentrala Stejaru (Bicaz) şi la Barajul de la Bicaz.
Transportul va fi suportat de către proiectul ROSE - ACIEE.
Această vizită se adresează studenţilor de la domeniile de Inginerie Electrică şi Ingineria Sistemelor (nr. de locuri este limitat la 18 persoane + 3 rezerve).

Rog doritorii să-mi trimită un răspuns ferm la adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (până luni 16 martie 2020 ora 14.00)

 

Obiectivele generale în acord cu obiectivele stabilite prin Planul Național de reformă 2014 – 2020 și Recomandările specifice de țară:
- deschiderea sistemului de educaţie şi formare către toţi tinerii şi asigurarea accesului egal la educaţie, în special pentru grupurile cu riscuri particulare;
- asigurarea unui învăţământ adaptat cerinţelor pieţei muncii şi centrat pe dezvoltare personală şi socială, cu impact pozitiv asupra prevenirii şi combaterii părăsirii timpurii a şcolii;
- sprijinirea studenților din primul an, aflați în risc de abandon, care, de cele mai multe ori au obținut rezultate mai slabe la Bacalaureat, provin din mediul rural, din familii cu o situație socio-economică nefavorabilă sau din rândurile populației minorităţilor naţionale.

 

Obiective specifice:

Obiectivul 1. Consiliere profesională şi orientare în carieră.

 În cadrul aplicației de grant, prin implicarea Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră al Universităţii ”Dunărea de Jos” din Galaţi, se va asigura orientarea în carieră pentru fiecare student.

 Centrele de Consiliere și Orientare în Carieră sunt aproape necunoscute de către 70% dintre studenți, peste 75% nu au beneficiat vreodată de serviciile acestora. Aceleaşi informaţii se regăsesc şi în Documentele Cadru ale Regiunii de Sud Est pentru studenti: în mediul urban este o slabă preocupare pentru consilierea şi orientarea în carieră a studentilor iar în mediul rural acestea aproape ca lipsec cu totul. Faţă de aceste nevoi ale grupului ţintă (dezvoltarea abilităţilor practice, nevoia de experienţă directă, nevoia de consiliere şi orientare bazată pe informare), în proiect sunt organizate: activităţi de consiliere profesională şi orientare în carieră pe baza unor materiale extrase din studii actualizate despre potenţiali angajatori, studii şi analize de carieră, info-ocupaţii, instrumente de auto-evaluare profesională;  excursii tematice, excursii cu schimb de experienţă; strategii de informare, campanii pentru egalitate de şanse şi dezvoltare durabilă.

Obiectivul 2. Activităţi de coaching şi dezvoltare personală.

Coaching-ul şi dezvoltarea personală realizează din start o conexiune între  abilitățile, comportamentele, convingerile și motivațiile persoanei și obiectivele și schimbările dorite, astfel încât fiecare pas se conturează într-un mod organic și nu necesită o adaptare ulterioară.
Coaching-ul şi dezvoltarea personală reprezintă metode de dezvoltare a resurselor umane, având scopul comun de a îmbunătăți performanța unei persoane.
Coaching-ul este o practică și un proces psihologic ce implică schimbarea comportamentală, o  modalitate  prin  care  oamenii  își  pot  îmbunătăți  diverse  arii  ale  vieții profesionale dar și personale. În acest cadru, coachingul poate fi privit ca procesul care are un deosebit impact în cunoașterea de sine, în reevaluarea scopurilor personale, contribuind în egală măsură, la construirea de soluții eficace. Coaching-ul este o formă de dezvoltare, în care o persoană denumită deseori antrenor ajută un cursant pentru atingerea unui obiectiv personal sau profesional specific. Ocazional, coaching-ul poate însemna o relație informală între două persoane, dintre care unul are mai multă experiență și expertiză decât celălalt și oferă sfaturi și îndrumări. Coaching se axează pe atingerea unor obiective specifice, de obicei într-un interval de timp relativ scurt.

Obiectivul 3. Programe remediale pentru studenţi.

Dezvoltarea unor programe universitare de cursuri de bază. Aceste programe au ca scop reducerea abandonului școlar la nivel universitar din cauza decalajelor de cunoștințe și performanțe academice dintre studenții proveniţi din medii sociale diferite, spre exemplu din mediul rural faţă de cei proveniți din mediul urban, din licee de top faţă de cei proveniți din licee cu performanțe școlare reduse, din clase sociale diferite (care nu și-au putut permite meditații și alte forme de educație extra-curriculară) etc.

În cadrul acestor programe se vor asigura 2 cursuri pentru studenţii participanți.

Cursurile, care să acomodeze studenții cu mediul universitar dar care să îi ajute, indiferent de programul de studiu pe care urmează să-l studieze, sunt:
A)   Introducere in software si hardware - care să vină în sprijinul studenţilor prin dezvoltarea competențelor de bază legate de limbajele de programare cât şi de componentele hardware necesare specializării lor;
B)    Bazele ecuaţiilor matematico-fizice - care să dea informațiile de bază asupra bazelor ecuaţiilor matematico-fizice necesare în anii superiori când vor fi iniţiaţi în tehnicile şi metodele de rezolvare a problemelor inginereşti specifice specializării lor; să realizeze conexiunea dintre metodele matematice şi fenomenele fizice tangibile unde acestea se aplică, fără a intra în detalii legate de noţiunile de matematică, demonstraţii sau rezolvări.

Obiectivul 4. Efectuarea vizitelor de studiu in cadrul companiilor de profil.

Pentru atingerea acestui obiectiv fiecare grupă de studenţi va vizita diverse companii de profil. Acest obiectiv va oferit un real suport in orientarea profesionala a studentilor şi vine în completarea programului de consiliere și orientare în carieră în scopul determinării studentului să urmeze în continuare cursurile facultăţii alese.


Pledoarie pentru meseria de inginer

Contact:

Pentru mai multe informatii/detalii/intrebari/etc: Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ANUL 2018

 Activitatea 4: Efectuarea vizitelor de studiu in cadrul companiilor de profil.

 

În perioada 26-29 iunie 2018 se va organiza o vizită de studiu la o companie de profil din Sibiu.

Cazarea (3 nopţi) si masa (3 zile) vor fi suportate de către proiectul ROSE – ACIEE la Sibiu. Deplasarea la Sibiu se va realiza cu trenul.

Numarul total de studenţi este de 20 (+2 rezerve).

Această vizită se adresează studenţilor din anul I de la toate specializarile (care nu au participat la vizita de la Brasov).

Rog doritorii să-mi trimită un răspuns ferm la adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (pana joi - 14 iunie).

 

Activitatea 4: Efectuarea vizitelor de studiu in cadrul companiilor de profil.

 

În perioada 9-11 mai 2018 se va organiza o vizită de studiu în cadrul companiilor de profil din zona BRASOV (Parcul Industrial Brasov).
Cazarea (2 nopţi), masa (2 zile) şi transportul vor fi suportate de către proiectul ROSE – ACIEE pe Valea Prahovei (Predeal sau Buşteni).
Numărul total de studenţi este de 40 (+4 rezerve).

Această vizită se adresează studenţilor din anul I de la toate specializările.

Rog doritorii să-mi trimită un răspuns ferm la adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (pana vineri - 4 mai).

 

Activitatea 3: Programe remediale pentru studenţi. Aceasta activitate a început în data de 9 martie 2018 după următorul program:

 

Bazele programării - C, C++ (S.l.dr.ing. Mihai VLASE) -- Marti la orele 14.0 în sala G407 sau Miercuri ora 16.00 in sala G406;

Introducere în Inginerie Electrică/Electrotehnică (S.l.dr.ing. Cristinel Dache) -- Joi la orele 8.30 in sala Y305 sau Joi la ora 16.00 in sala Y405.

Introducere in Matlab - electronica (S.l.dr.ing. Mihaela ANDREI) -- Vineri la orele 12.00 în sala Y605B;

 

Studenţii înscrişi în grupul ţintă pot participa după preferinţă/necesitate/dorinţă/etc la unul sau mai multe module.