POSDRU/189/2.1/G/156695

 


 

PROIECT POSDRU/189/2.1/G/156695

”Sprijinirea tranziţiei studenţilor către piaţa muncii prin stagii de

practică inovatoare în regiunea Sud-Est”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Webpage: ...

 

În cadrul universității „Dunărea de Jos” din Galaţi, a fost lansat în data de 08 iulie 2015 proiectul POSDRU/189/2.1/G/156695, cu titlul „Sprijinirea tranziţiei studenţilor către piaţa muncii prin stagii de practică inovatoare în regiunea Sud-Est”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Partenerii proiectului sunt: Fundaţia S.A.T.E.A.N. în calitate de Beneficiar, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi – Partener 1, Asociaţia European Academy Bucureşti – Partener 2 şi Asociaţia UTC – UMBRIA Training Center Italia – Partener 3.

Obiectivul general al proiectului vizează facilitarea tranziţiei de la universitate la piaţa forţei de muncă pentru cel puţin 180 de studenţi înmatriculaţi în sistemul de învăţământ superior, în regiunea de dezvoltare Sud-Est din domeniile Arhitectură navală, Automatică şi Inginerie electrică. Obiectivul general al proiectului va fi atins prin abordarea integrată a stagiilor de practică (teorie, practică aplicată la sediul partenerilor de practică, aplicabilitate directă şi imediată a aptitudinilor) cu ajutorul consilierii individualizate în carieră.

Stagiile de practică din cadrul proiectului se vor realiza astfel: 140 de studenţi vor efectua stagiile de practică la o serie de firme din Galaţi şi Brăila precum: Şantierul Naval Damen Galaţi, Plasma Galați, Vard Brăila, Maritime Interior Brăila, SMC Manager Galați, iar pentru alţi 40 de studenţi proiectul îşi propune asigurarea unor stagii de practică la o serie de firme din Ancona, Italia, în domeniul construcţiilor de iahturi de lux.

Studenţii vor beneficia de subvenţii în valoare de 10 lei/oră pentru participarea la stagiile de practică atât în ţară cât şi în Italia şi vor participa la o serie de întâlniri cu reprezentanţii mediului de afaceri din domenii de interes.

Proiectul îşi propune un schimb de experienţă şi de bune practici transnaţionale aferente măsurilor şi serviciilor de facilitare a tranziţiei de la universitate la piaţa forţei de muncă; crearea unei reţele teritoriale strategice cu operatorii economici/instituţii relevante pe piaţa muncii – potenţialii parteneri de practică şi activităţi de sensibilizare a acestora atât pe perioada derulării proiectului cât şi în viitor; precum şi organizarea şi îmbunătăţirea serviciilor de orientare şi consiliere profesională (servicii de consiliere în carieră) pentru studenţii universităţii noastre.

În cadrul acestui parteneriat, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi este reprezentată de domnul Ciprian Vlad, conferențiar în cadrul Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică.