Practică studențească

Documente utile

Regulament cadru privind desfășurarea practicii studenților
Convenție-cadru privind efectuarea stagiului de practică
Tematică practică anii II și II AIA
Tematică de practică de domeniu anul II - IE și IEC
Tematică de practică de specialitate anul III - IEC
Tematică de practică de specialitate anul III - EM și EPAE