Practică studențească

VARA 2020


  • Regulament cadru privind desfășurarea practicii studenților
   
       
  • Convenţie-cadru privind efectuarea stagiului de practică în

cadrul programelor de studii universitare de licenţă

   

  • Tematică practică anii II și III - AIA
   
  • Tematică practică de domeniu anul II - IE și IEC      
   
  • Tematică practică de specialitate anul III - IEC  
   
  •  Tematică practică de specialitate anul III - EM și EPAE
   

Responsabilii de practică - pe ani de studii - VARA 2020

 

- Automatică și Informatică Aplicată -

Anul II

Practică de domeniu

Anul III

Practică de specialitate

Conf.dr.ing. Grigore VASILIU - responsabil          
Conf.dr.ing. Daniela CERNEGA - responsabil
S.l.dr.ing. Bogdan Arthur CODREȘ
Conf.dr.ing. Răzvan ȘOLEA
S.l.dr.ing. Adrian Emanoil ȘERBENCU
Conf.dr.ing. George Adrian IFRIM

 

- Inginerie Electrică -

ANUL II IE + II IEC - practică de domeniu

Grupa 2721 / 2722
Conf.dr.ing. Gelu Gurguiatu - responsabil
Ș.l.dr.ing. Ciprian Daniel Bălănuța
S.l.dr.ing. Mădălin Costin

ANUL III EM + III EPAE + III IEC - practică de specialitate

Grupele: EM 31 + 27C31 (IEC)

Conf.dr.ing. Ion Voncilă – responsabil
Conf.dr.ing. Ciprian Vlad
Ș.l.dr.ing. Ion Paraschiv

 

Grupa EPAE 31

Ș.l.dr.ing. Romeo Păduraru – responsabil
Ș.l.dr.ing. Adriana Burlibașa
As.dr.ing. Cristinel Radu Dache

 

ANEXA 3 Centralizator conventii practica studenti

(se completeaza de catre responsabilul de practica)

         ||  

Fisier .doc 

 

 

2. Studiul structurii şi elementelor componente ale convertoarelor statice de putere, defecte şi modalităţi de eliminare a acestora.

3. Studiul fluxurilor tehnologice ale secţiilor de reparaţii/fabricaţie echipamente electrice – din cadrul rețelelor electrice terestre și navale.

4. Studiul unor tehnologii de depistare şi remediere a defectelor maşinilor electrice, utilizate în cadrul rețelelor electrice terestre și navale.

5. Studiul unor standuri de încercări. Încercările transformatoarelor şi maşinilor electrice. Tipuri de aparate de măsură utilizate, metode specifice de încercare etc..

 

 

 

 

 

Loc de desfăşurare a practicii: în firme de specialitate sau în cadrul Facultăţii de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică.

 

 

 

 

 

 

 

Director Departament AIE,

Conf. dr. ing. Ion Voncilă