Practică studențească

 


  • Regulament cadru privind desfășurarea practicii studenților
   
       
  • Convenţie-cadru privind efectuarea stagiului de practică în

cadrul programelor de studii universitare de licenţă

   

 

     
  • Anexa 2 la regulamentul de practică
   


  • Tematică practică anii II și III - AIA
   
  • Tematică practică tehnologică anul II - IE       
   

 

  • Tematică practică modulară anul III - EM / EPAE
   

Responsabilii de practică - pe ani de studii - VARA 2018

 

- Automatică și Informatică Aplicată -

Anul II

Practică tehnologică

Anul III

Practică de specialitate

Conf.dr.ing. Grigore VASILIU - responsabil          
Conf.dr.ing. Daniela CERNEGA - responsabil
S.l.dr.ing. Bogdan CODRES
Ș.l.dr.ing. Răzvan ȘOLEA
S.l.dr.ing. Iulian – Nicusor ARAMA Ș.l.drd.ing. George Adrian IFRIM

 

- Inginerie Electrică -

ANUL II-IE - practică tehnologică

Grupa 2721 / 2722
Conf.dr.ing. Gelu Gurguiatu - responsabil
Ș.l.dr.ing. Ciprian Daniel Bălănuța
S.l.dr.ing. Mădălin Costin

Anul III - EM + III - EPAE

 

Grupa EM 31

Conf.dr.ing. Ion Voncilă – responsabil
Conf.dr.ing. Ciprian Vlad
Ș.l.dr.ing. Ion Paraschiv

 

Grupa EPAE 31

Ș.l.dr.ing. Romeo Păduraru – responsabil
Ș.l.dr.ing. Adriana Burlibașa
As.dr.ing. Cristinel Radu Dache

 

ANEXA 3 Centralizator conventii practica studenti

(se completeaza de catre responsabilul de practica)

         ||  

Fisier .doc 

 

 

2. Studiul structurii şi elementelor componente ale convertoarelor statice de putere, defecte şi modalităţi de eliminare a acestora.

3. Studiul fluxurilor tehnologice ale secţiilor de reparaţii/fabricaţie echipamente electrice – din cadrul rețelelor electrice terestre și navale.

4. Studiul unor tehnologii de depistare şi remediere a defectelor maşinilor electrice, utilizate în cadrul rețelelor electrice terestre și navale.

5. Studiul unor standuri de încercări. Încercările transformatoarelor şi maşinilor electrice. Tipuri de aparate de măsură utilizate, metode specifice de încercare etc..

 

 

 

 

 

Loc de desfăşurare a practicii: în firme de specialitate sau în cadrul Facultăţii de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică.

 

 

 

 

 

 

 

Director Departament AIE,

Conf. dr. ing. Ion Voncilă