Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 0336130186

Adresa birou: Galați, Str. Științei, Nr.2, Corp Y,  Camera 310.

 
Conferențiar dr. ing. Ion Voncilă
CV in format pdf.  

Activitate didactică


Cursuri / Laboratoare:

 • Mașini electrice - pentru specializările "Electromecanică"  și „Acționări Electrice”;
 • Mașini electrice speciale - pentru specializarea "Acționări electrice";
 • Machines electriques - pentru specializarea "Acţionări Electrice"- în limba franceză;
 • Microsisteme electromecanice – pentru specializarea „Electromecanică”;
 • Exploatarea mașinilor electrice - pentru specializarea „Electromecanică”;
 • Regimul dinamic al mașinilor electrice - pentru specializarea „Electronică de putere și acționări electrice”;
 • Sisteme integrate de conversie electromecanică – pentru master „Utilizarea rațională a energiei și surse regenerabile” – în domeniul Inginerie Electrică;
 • Ecoconcepția sistemelor de conversie a energiei - pentru master „Utilizarea rațională a energiei și surse regenerabile” – în domeniul Inginerie Electrică.

Activitate științifică


 Domenii de interes:

 • Modelarea și simularea mașinilor electrice clasice și speciale;
 • Proiectarea asistată de calculator a mașinilor electrice speciale și realizarea de micromașini;
 • Modelarea proceselor de magnetizare și analiza distribuțiilor de câmp magnetic;
 • Proiectarea, modelarea și realizarea de cuplaje și lagăre cu magneți permanenți;
 • Modelarea descărcărilor electrice parțiale (DP) din cadrul dielectricilor utilizați în cadrul mașinilor și aparatelor electrice;
 • Modelarea proceselor de coroziune.

Doctor în domeniul fundamental Ştiinţe Inginereşti, domeniul de doctorat Electrotehnică.

Teza de doctorat:

"Cercetări şi contribuţii privind realizarea lagărelor şi cuplajelor cu magneţi permanenţi pentru industria siderurgică şi chimică ",

Conducător știinţific: Prof.dr.ing. Constantin Cruceru, Universitatea "Dunărea de Jos", Galați.

Susținere publică: 2000

Teza realizată în cadrul Universității ”Dunărea de Jos” din Galați.


 Membru al asociaţiilor profesionale


 Naţionale:

Membru ACER (Asociaţiei de Compatibilitate Electromagnetică din România);
Membru SOCER (Societăţii pentru Eficienţă Energetică din România);
Membru fondator (serie nouă) AOS (Asociaţiei Oamenilor de Stiinţă din România);
Membru AGIR (Asociaţiei Generale a Inginerilor din România);
Membru AIEER (Asociaţiei Inginerilor Electricieni şi Electronişti din România);
Membru SIEAR (Societăţii de Instalaţii Electrice şi Automatizări din România);
Membru AREL (Asociației Române a Electricienilor);
Vicepreşedinte AGIR, Filiala Galaţi;
Secretar al Asociaţiei de Acţionări Electrice din România (AAER).

Internaţionale:

Membru EWEA (European Wind Energy Association)

Membru IEEE


 Competenţe şi abilităţi sociale


2004 - 2005 - Secretar științific al Facultății de Inginerie Electrică și Electronică;

2005 - 2010 - Prodecan al Facultății de Inginerie Electrică și Electronică;

2010 - prezent - Director al Departamentului de Automatică și Inginerie Electrică din cadrul Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică.


 Titluri și distincții primite


 •  Înscris în cadrul Enciclopediei Personalităţilor din România (Hubners Who is Who – Who is Who, Verlag fur Personenenzyklopadien AG Alpenstrasse 16, CH-6304 Zug Schweiz) - Ediţia a IV –a, 2009, pag. 1499, ISBN 978 – 3 – 7290 – 0086 – 5;
 • Acordarea titlului de Profesor Bologna” de către Asociația Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR).

Publicații (lista completa a publicatiilor in format pdf)