Info studenti

 

COMISIA DE ORIENTARE ȘI ÎNDRUMARE PROFESIONALĂ

 

rESPONSABILII de an/Grupe pentru studenȚii domeniului INGINERIA SISTEMELOR

rESPONSABILII de an/Grupe pentru studenȚii domeniului INGINERIe electrica