Informații utile
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, RELAȚIILE DE COLABORARE/COOPERARE, ATRIBUȚIILE SPECIFICE ȘI RESPONSABILITĂȚILE DEPARTAMENTULUI DE AUTOMATICĂ ȘI INGINERIE ELECTRICĂ (AIE)

 

ORGANIGRAMA DEPARTAMENTULUI DE AUTOMATICĂ ȘI INGINERIE ELECTRICĂ (AIE)

Structura sistemului de asigurare a calităţii pentru programele de studii licenţă şi master

Structura sistemului de asigurare a calităţii pentru centrele de cercetare

 Raport de activitate pe anul 2018

Raport de activitate pe anul 2017

Raport de activitate pe anul 2016

Raport de activitate pe anul 2015

Raport de activitate pe anul 2014

Raport de activitate pe anul 2013

Raport de activitate pe anul 2012

Raport de activitate pe anul 2011

Raport de activitate pe anul 2010- 2018 -

Structura anului universitar 2018-2019 


2011 - Departamentul de Automatica si Inginerie Electrica