Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 0336130186

Adresa birou: Galați, Str. Științei, Nr.2, Corp Y,  Camera 300.

 
Conf. dr. ing. Ciprian Vlad
   

Activitate didactică


 Cursuri / Laboratoare:

 • Sisteme eoliene şi minihidro
 • Electrotehnică
 • Bazele sistemelor automate
 • Modelarea şi simularea sistemelor electromecanice
 • Măsurări electrice şi electronice
 • Surse de energie
 • Teoria câmpului electromagnetic
 • Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice

Activitate științifică


Domenii de interes:

 • Surse de energie regenerabilă
 • Automatică
 • Surse de energie
 • Electrotehnică
 • Modelarea şi simularea sistemelor electromecanice
 • Măsurări electrice şi electronice

Doctor în domeniul fundamental Ştiinţe Inginereşti, domeniul de doctorat Automatică.

Teza de doctorat:

"Contribuţii privind conducerea automată a sistemelor autonome de conversie a energiilor regenerabile",

Conducător știinţific: Prof.dr.ing. Emil Ceangă, Universitatea "Dunărea de Jos", Galați.

Susținere publică: Iunie 2010

Teza realizată în cadrul Universității ”Dunărea de Jos” din Galați.


Membru al asociaţiilor profesionale


2010 - prezent – Vicepreşedinte ARES (Asociaţia Română a Electrosecuritate), sucursala Galaţi
2010 - prezent – Membru AGIR (Asociaţia Română a Electrosecuritate), sucursala Galaţi
2009 - prezent – Vicepreşedinte AREL (Asociaţia Română a Electricienilor), sucursala Galaţi
2008 - prezent – Membru EWEA- European Wind Energy Association
2008 - prezent – Membru GWEC - Global Wind Energy Council
2008 - prezent – Membru CITEF (Conférence Internationale des formations d’ingenieurs et de techniciens d’expression française)
2006 - prezent – Membru Societatea de Instalaţii Electrice si Automatizări din Romania


 Competenţe şi abilităţi sociale


2008 - 2014 – Membru în Consiliul Profesoral al Facultăţii de „Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică”, reprezentant din partea Catedrei A.I.E. (Automatică şi Inginerie Electrică);
2008 - 2014 – Membru în Comisia de etică a facultăţii, reprezentant din partea Catedrei A.I.E. (Automatică şi Inginerie Electrică);
2001- 2004 – Reprezentant al studenţilor în Consiliul Profesoral al Facultăţii de „Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor”;
2001- 2002 – Membru al Senatului Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - reprezentant din partea studenţilor.


Publicații (lista completa a publicatiilor in format pdf)