Grant PostDoc PN II-RU 79/2010

 


 

GRANT PostDoc - PN II - RU 79/2010

Modelarea și conducerea automată avansată a sistemelor recirculante de acvacultură intensivă

Proiect CNCSIS - UEFISCDI

Director de proiect: Șef lucrări dr.ing. BARBU Marian

Webpage: http://www.scaap.ugal.ro/proiecte/pd_79_ro.htm

 

In prezent, tehnologiile moderne de acvacultura intensiva se realizeaza in sisteme recirculante, care necesita utilizarea unor procedee de inalta performanta pentru tratarea apei recirculate. Un asemenea sistem include urmatoarele subsisteme esentiale: bazine pentru cresterea biomasei de cultura, filtre mecanice, filtru biologic de nitrificare si filtru denitrificator. O problema de actualitate in tehnologia moderna de acvacultura consta in conducerea automata a sistemelor recirculante. Obiectivul principal al unui asemenea sistem de monitorizare si control este asigurarea parametrilor de calitate ai apei recirculate. Realizarea acestui sistem necesita o abordare interdisciplinara, implicand cunoasterea proprietatilor dinamice ale proceselor fizice, chimice si biologice, care au loc in apa recirculata.

Scopul principal urmarit in cadrul proiectului este obtinerea unui model matematic care sa descrie evolutia calitatii apei intr-un sistem recirculant de acvacultura intensiva si elaborarea unui sistem de conducere inteligent ierarhizat al instalatiei de acvacultura. Modelul matematic obtinut trebuie sa fie adecvat pentru conducerea automata eficienta a sistemului.

In cadrul primului an de derulare a proiectului obiectivele propuse sunt de stabilire a unor modele matematice pentru elementele principale din cadrul sistemului recirculant de acvacultura: biofiltru trickling si bazinele pentru cresterea biomasei de cultura. Aceste modele vor sta la baza stabilirii unui model global al sistemului recirculant de acvacultura intensiva care sa tina cont de toate unitatile incluse in cadrul instalatiei tehnologice. In final, pe baza modelului analitic global al sistemului si a experimentelor realizate pe instalatia tehnologica, va fi elaborat un sistem de conducere inteligent ierarhizat al sistemului recirculant de acvacultura intensiva.