Proiect POSDRU 90/2.1/S/64051

 


 

PROIECT POSDRU/90/2.1/S/64051 ”Învață Automatica

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Webpage: http://www.invata-automatica.utcluj.ro

 

"Învaţă Automatica" este un proiect românesc dedicat îmbunătăţirii procesului de formare profesională. Cei vizaţi sunt studenţii specializărilor domeniului automaticii din cinci centre universitare din ţară: Cluj-Napoca, Craiova, Oradea, Galaţi, Braşov.

 

Prin reglementarea riguroasă a stagiilor de practică în industrie, iniţiatorii proiectului îşi propun susţinerea tinerilor în formarea acelor competenţe de muncă atât de necesare unei tranziţii cât mai uşoare de la studiu la implementare directă. Prin obiectivul său, proiectul aderă la viziunea Uniunii Europene pentru perioada 2007-2013, viziune ce doreşte şanse egale la muncă şi pregătire pentru toţi cetăţenii europeni. Până la finalizarea sa în anul 2013, activităţile aferente sunt susţinute financiar din Fondul Social European şi de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Instituţiile publice şi private responsabile de derularea proiectului sunt: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea din Craiova, Universitatea din Oradea, Universitatea Dunarea de Jos din Galaţi, Universitatea Transilvania din Braşov, Societatea comercială pentru cercetare, proiectare si producţie de echipamente şi instalaţii de automatizare şi Asociaţia Română pentru Industria Electronică şi Software.

Brosura proiectÎnvață Automatica":   

Newsletter proiect "Învață Automatica":

 

 


 

CONCURS de selecție a studenților din anul III – AIA pentru subvenționarea practicii - 2012

Organizat de partener P3, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați în cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/64051 - “Învață Automatica”

 

19 Iunie 2012, ora 10.00, sala Y402

La concurs pot participa toti studentii din anul III AIA. Vor fi subventionate 15 locuri de practica, dupa cum urmeaza:

5 locuri la IPA SA Galati

5 locuri la Galfinband SA Galati

5 locuri la SMC Manager SA Galati.

Fiecare student selectat va primi o subventie de 430 lei pentru intreaga perioada de practica.

Participarea la concurs se face pe baza unui dosar, care trebuie depus până la 16 iunie 2012 la dl. s.l. ing. Adrian Şerbencu (sala Y 408) şi care va cuprinde:

1. Cerere de înscriere la concurs;

2. CV europass;

3. Adeverinţă din care să rezulte media generală pentru anii I si II;

4. Alte documente doveditoare ale performanţelor anterioare;

5. Declaraţie pe proprie răspundere că activitatea de practică nu este subvenţionată din alt program.


Cererea de inscriere la concurs si declaratia de la punctul 5 pot fi descarcate de la adresa http://www.invata-automatica.utcluj.ro/studenti.php
Concursul constă în evaluarea dosarului si un interviu. Criteriile de evaluare sunt următoarele:

1. Media aritmetică a anilor anteriori, în propoţie de 50%

2. Interviu, în proporţie de 25%

3. Alte performanţe profesionale care pot fi dovedite cu documente, în proporţie de 25%.

În situaţia de medii egale, vor avea prioritate la selecţie studenţii care aparţin unui grup vulnerabil, nu sunt angajaţi şi/sau desfăşoară activităţi sociale. De asemenea, ca şi criteriu de departajare conteaza si dovada că studentul are exeprienţă în domeniul firmei care va organiza practica.
Contestaţiile se depun în termen de maximum 48 de ore de la afişarea rezultatelor. Pot fi luate în considerare doar contestaţiile privind vicii de procedura.

 


 

EXCURSIE/PREMIU:Învață automatica

Organizată de partener P3, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați în cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/64051 - “Învață Automatica”

 

Excursia/premiu a fost acordată unui număr de 7 studenți din anul III, specializarea: Automatică și Informatică Aplicată, din cadrul facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică, G alați:

 1. Drăgușu Mihai,

 2. Grigore Daniel,

 3. Apostol Geanina,

 4. Algiu Diana,

 5. Chipăilă Ciprian Marian,

 6. Marin Gheorghiță,

 7. Bădin Aura Cristina.

Excursia a fost efectuată la construcțiile hidrotehnice ce valorifică potențialul bazinului hidrografic al Someșului Mic în amonte de municipiul Cluj Napoca (o cascadă de hidrocentrale realizată în 8 trepte, constând din 5 baraje, 8 centrale hidroelectrice și peste 30 de km de aducțiuni principale și secundare).

O prima vizita s-a efectuat la Centrala hidroelectrică Marișelu, o centrala subterană amplasată la cca 300 m amonte de confluența Someșului Cald cu pârâul Leșu, accesul principal fiind asigurat printr-o galerie auto cu cale unică. Centrala este echipată cu 3 hidroagregate verticale, acționate de turbine Francis de fabricație românească, având o putere unitară de 75 MW.

 

 

A doua vizită s-a făcut la amenajarea Hidroenergetică Someș-Tarnița ce reprezintă treapta a doua a cascadei și este alcătuită din barajul, lacul de acumulare și centrala hidroelectrică Tarnița. Centrala Hidroelectrică Tarnița este o construcție supraterană, amplasată la piciorul barajului Tarnița și este echipată cu 2 turbine tip Francis, având o putere instalată de 45 MW.

 

FOTO


 

SEMINAR:Cariera ta de automatist in industrie

 

Organizat de partener P3, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați în cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/64051 - “Învață Automatica”

22 Noiembrie 2010 ora 14:00 – 16:00

 

 • La seminar au participat: 18 studenţi din anii III (15) si IV (3) de la specializarea de Automatică, membrii colectivului contractului POSDRU/90/2.1/S /64051 “Învaţă Automatica”: prof.dr. ing. Adrian Filipescu, prof.dr.ing. Sergiu Caraman, conf.dr.ing. Daniela Cernega, ş.l.dr.ing. Răzvan Şolea, ş.l.dr.ing Ioan  Şuşnea, ş.l.dr.ing. Grigore Vasiliu, ş.l.ing. Adriana Şerbencu, ş.l.ing. Adrian Şerbencu.
 • Directorul de proiect partener P3 prof.dr.ing. Adrian Filipescu a deschis lucrările seminarului prin susţinerea unei prezentări generale a proiectului “Învaţă Automatica”. S-a menţionat obiectivului general al proiectului - ameliorarea substanţială a calităţii procesului de formare profesională a studenţilor automatişti prin:

- asigurarea unui cadru riguros reglementat pentru stagiile de practică în entităţile industriale specializate pentru domeniul automaticii;

- formarea competenţelor necesare unei tranziţii facile spre piaţa muncii.

 • D-nul prof. Adrian Filipescu a subliniat utilitatea realizării acestui proiect pornind de la nivelul actual al relaţiilor dintre unităţile de invăţământ superior şi agenţii economici în ceea ce priveşte realizarea activităţii de practică în întreprinderi.
 • Studenţilor le-au fost prezentaţi organizatorii seminarului şi invitaţii.
 • În continuare conf.dr.ing. Daniela Cernega a prezentat obiectivele generale şi obiectivele specifice ale proiectului. Sunt aduse în discuţie competenţele pe care trebuie să le dobândească un student pentru a deveni inginer automatist ȋn industrie, de aici decurgând obiective specifice pentru disciplinele din planul de învâţământ al specializării de automatică şi activităţile ce trebuie realizate în cadrul stagiilor de practică.
 • În continuare s-a subliniat faptul că acest proiect oferă studenţilor oportunitatea de a cunoaşte modul în care se practică meseria de automatist, lucrând efectiv pe durata stagiilor de practică în cadrul companiilor gazdă pentru aceste stagii.
 • Seminarul a continuat cu o prezentare a prof.dr.ing. Sergiu Caraman a potenţialelor firme gazdă ale stagiilor de practică cu activitate în domeniul automaticii. Cele două companii care sunt prezentate în cadrul seminarului sunt Galfinband S.A. şi S.M.C. Manager Galaţi.
 • Prezentarea companiilor Galfinband S.A. Galaţi şi S.M.C. Manager Galaţi a fost făcută în continuare de prof. dr. ing. Sergiu Caraman care a trecut în revistă următoarele aspecte:

- portofoliul de lucrări industriale ale firmei în ultimii 5 ani;

- echipamentele utilizate pentru structurile de automatizare;- detalierea câtorva procese in care au fost implementate structuri de conducere pentru echipamente individuale sau pentru secţii intregi.

- prezentarea colaborărilor dintre Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică şi compania Galfinband SA şi SMC Manager Galaţi: angajare absolvenţi, colaborări în contracte de cercetare.

 • A urmat o prezentare a Institutului de Proiectări pentru Automatizări Galaţi susţinută de ş.l.dr.ing Ioan Şuşnea. Acesta a subliniat politica de angajări a acestei companii a cărei medie de vârstă este de 30 ani, ceea ce arată interesul pentru angajarea tinerilor absolvenţi. Tradiţia cercetării în domeniul automaticii, de peste 50 ani a companiei IPA Galaţi este continuată prin proiectele de anvergură aflate în derulare. În aceste proiecte sunt implicaţi tineri absolvenţi ai specializării de Automatică din Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică a Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi.
 • Studentul Ion Ionuț-Mihai din anul IV Automatică le-a prezentat colegilor cateva impresii legate de stagiul de practica pe care l-a desfasurat la IPA Galati in primul an de desfasurare al proiectului.

 

FOTO

 

 


 

CONCURS de selecție a studenților din anul III – AIA pentru subvenționarea practicii - 2011

 

La concurs pot participa toti studentii din anul III AIA. Vor fi subvenționate 9 locuri de practica, dupa cum urmeaza: 3 locuri la IPA SA Galati, 3 locuri la Galfinband SA Galati si 3 locuri la SMC Manager SA Galati. Fiecare student selectat va primi o subventie de 430 lei pentru intreaga perioada de practica.

Participarea la concurs se face pe baza unui dosar, care trebuie depus până la 17 iunie 2011 la dl. s.l. ing. Adrian Şerbencu (sala Y 408) şi care va cuprinde:

 1. Cerere de înscriere la concurs;

 2. CV europass;

 3. Adeverinţă din care să rezulte media generală pentru anii I și II;

 4. Alte documente doveditoare ale performanţelor anterioare;

 5. Declaraţie pe proprie răspundere că activitatea de practică nu este subvenţionată din alt program.

Cererea de inscriere la concurs si declaratia de la punctul 5 pot fi descarcate de la adresa:

http://www.invata-automatica.utcluj.ro/studenti.php

 

Concursul constă în evaluarea dosarului si un interviu. Criteriile de evaluare sunt următoarele:

 1. Media aritmetică a anilor anteriori, în propoţie de 50%

 2. Interviu, în proporţie de 25%

 3. Alte performanţe profesionale care pot fi dovedite cu documente, în proporţie de 25%.

 

În situaţia de medii egale, vor avea prioritate la selecţie studenţii care aparţin unui grup vulnerabil, nu sunt angajaţi şi/sau desfăşoară activităţi sociale. De asemenea, ca şi criteriu de departajare conteaza si dovada că studentul are exeprienţă în domeniul firmei care va organiza practica.

Contestaţiile se depun în termen de maximum 48 de ore de la afişarea rezultatelor. Pot fi luate în considerare doar contestaţiile privind vicii de procedura.


FOTO

 

 

2011-05-20 : Concurs subvenționare practică studențească - Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați

Studenții anului IV - Automatică și Informatică Aplicată

   

 


 

2010-11-26 : Seminar “Cariera ta de automatist” - Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați


 

 

 

La seminar participă 18 de studenţi din anii III(15) si IV(3) de la specializarea de Automatică, membrii colectivului contractului POSDRU/90/2.1/S/64051 “Învaţă Automatica”: prof.dr. ing. Adrian Filipescu, prof.dr.ing. Sergiu Caraman, conf.dr.ing. Daniela Cernega, ş.l.dr.ing. Răzvan Şolea, ş.l.dr.ing Ioan Şuşnea, ş.l.dr.ing. Grigore Vasiliu, ş.l.ing. Adriana Şerbencu, ş.l.ing. Adrian Şerbencu .

 

Directorul de proiect partener P3 prof.dr.ing. Adrian Filipescu deschide lucrările seminarului prin susţinerea unei prezentări generale a proiectului “Învaţă Automatica”. Se menţionează obiectivului general al proiectului - ameliorarea substanţială a calităţii procesului de formare profesională a studenţilor automatişti prin:

- asigurarea unui cadru riguros reglementat pentru stagiile de practică în entităţile industriale specializate pentru domeniul automaticii;

- formarea competenţelor necesare unei tranziţii facile spre piaţa muncii.

Se prezintă modul în care este organizat proiectul pe durata celor doi ani de desfăşurare.

Se prezintă structura de parteneri implicaţi în proiect, şi modul în care va fi implicată Universitatea din Galaţi în acest proiect.

D-nul prof. Adrian Filipescu subliniază utilitatea realizării acestui proiect pornind de la nivelul actual al relaţiilor dintre unităţile de invăţământ superior şi agenţii economici în ceea ce priveşte realizarea activităţii de practică în întreprinderi.

Studenţilor le-au fost prezentaţi organizatorii seminarului şi invitaţii.

În continuare conf.dr.ing. Daniela Cernega prezintă obiectivele generale şi obiectivele specifice ale proiectului. Sunt aduse în discuţie competenţele pe care trebuie să le dobândească un student pentru a deveni inginer automatist ȋn industrie, de aici decurgând obiective specifice pentru disciplinele din planul de învâţământ al specializării de automatică şi activităţile ce trebuie realizate în cadrul stagiilor de practică.

În continuare se subliniază faptul că acest proiect oferă studenţilor oportunitatea de a cunoaşte modul în care se practică meseria de automatist, lucrând efectiv pe durata stagiilor de practică în cadrul companiilor gazdă pentru aceste stagii.

D-nul ş.l.ing. Adrian Şerbencu le prezintă studenţilor criteriile care au fost utilizate la concursul de selectie a candidatilor din primul an de proiect si face cateva anunturi de interes pentru participantii la stagiile viitoare de practica.

Seminarul continuă cu o prezentare a prof.dr.ing. Sergiu Caraman a potenţialelor firme gazdă ale stagiilor de practică cu activitate în domeniul automaticii. Cele două companii care sunt prezentate în cadrul seminarului sunt Galfinband SA şi SMC Manager Galaţi.

Prezentarea companiilor Galfinband SA Galaţi şi SMC Manager Galaţi este făcută în continuare de prof. dr. ing. Sergiu Caraman care trece în revistă următoarele aspecte:

- portofoliul de lucrări industriale ale firmei în ultimii 5 ani;

- echipamentele utilizate pentru structurile de automatizare;

- detalierea câtorva procese in care au fost implementate structuri de conducere pentru echipamente individuale sau pentru secţii intregi.

- prezentarea colaborărilor dintre Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică şi compania Galfinband SA şi SMC Manager Galaţi: angajare absolvenţi, colaborări în contracte de cercetare.

Urmează o prezentare a Institutului de Proiectări pentru Automatizări Galaţi susţinută de ş.l.dr.ing Ioan Şuşnea. Acesta subliniază politica de angajări a acestei companii a cărei medie de vârstă este de 30 ani, ceea ce arată interesul pentru angajarea tinerilor absolvenţi. Tradiţia cercetării în domeniul automaticii, de peste 50 ani a companiei IPA Galaţi este continuată prin proiectele de anvergură aflate în derulare. În aceste proiecte sunt implicaţi tineri absolvenţi ai specializării de Automatică din Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică a Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi.

Studentul Ion Ion din anul IV le preyinta colegilor cateva impresii legate de stagiul de practica pe care l+a desfasurat la IPA Galati in primul an de desfasurare al proiectului.

În continuare, studenţii prezenţi la seminar sunt invitaţi să adreseze întrebări. Printre intrebările adresate de studenţi: “Care vor fi criteriile de selecţie ale celor care vor participa la stagiile de practică”, “câti absolvenţi din promoţia 2011 au fost angajaţi în fiecare dintre cele 3 firme care au făcut prezentări”, “dacă există posibilitate de angajare a studenţilor pe perioada vacanţei de vară pentru a obţine experienţa cerută de mulţi dintre potenţialii angajatori ”.