Proiecte/Contracte de cercetare

 

Sprijinirea tranziţiei studenţilor către piaţa muncii prin stagii de practică inovatoare în regiunea Sud-Est"

 

Sistem regenerativ integrat de acționări electrice ” - RegenSys

 

Învață automatica

 

Formarea personalului universitar şi a studenţilor în utilizarea instrumentelor informatice moderne în domeniul managementului universitar

 

Modelarea și conducerea automată avansată a sistemelor recirculante de acvacultură intensivă

 

 

"Studiu pentru implementarea in timp real a unui sistem hibrid pentru conducerea avansata a manipulatoarelor robotice si robotilor mobili colaborativi"

 

"Conducerea adaptiva sliding-mode aplicata la manipulatoare robotice, roboti mobili, scaune cu rotile pentru persoane cu handicap locomotor si vehicule autonome electrice"