Proiecte/Contracte de Cercetare

 

Sprijinirea tranziţiei studenţilor către piaţa muncii prin stagii de practică inovatoare în regiunea Sud-Est"


Sistem regenerativ integrat de acționări electrice ” - RegenSys


Învață automatica

 

Formarea personalului universitar şi a studenţilor în utilizarea instrumentelor informatice moderne în domeniul managementului universitar

 

Modelarea și conducerea automată avansată a sistemelor recirculante de acvacultură intensivă

 

"Studiu pentru implementarea in timp real a unui sistem hibrid pentru conducerea avansata a manipulatoarelor robotice si robotilor mobili colaborativi"


"Conducerea adaptiva sliding-mode aplicata la manipulatoare robotice, roboti mobili, scaune cu rotile pentru persoane cu handicap locomotor si vehicule autonome electrice"

 


2011 - Departamentul de Automatica si Inginerie Electrica