Centre de cercetare

Competențele cadrelor didactice aparținând Departamentului de Automatică și Inginerie Electrică (AIE) sunt reflectate atât prin disciplinele alocate în norma didactică din statul de funcții (alegerea și repartizarea disciplinelor se face ținându-se cont, în primul rând, de competențele obținute de individ prin pregătirea de specialitate din facultate) cât, mai ales, în urma unui proces de formare continuă, respectiv, printr-o cercetare continuă într-un anumit subdomeniu din marile domenii de specialitate guvernate de departament (la alocarea disciplinelor din norma didactică se ține cont și de aceste competențe).

 

Centrul de cercetare Sisteme Integrate de Conversie a Energiei și Conducere Avansată a Proceselor Complexe (SICECAPC)

www.cciea.ugal.ro

 

Direcțiile de cercetare relevante sunt:

1) Sisteme integrate de conversie a energiilor regenerabile (microcogenerare, microtrigenerare, fotovoltaică, eoliană);

2) Calitatea energiei și eficiența energetică a rețelelor centralizate și descentralizate;

3) Sisteme regenerative de acționări electrice;

4) Conducerea automată a sistemelor de producere/consum a energiei electrice (conducerea automată a sistemelor de conversie a energiei eoliene, optimizarea conversiei electromecanice la receptoarele clasice);

5) Conducerea liniilor de fabricație flexibilă și a roboților integrați.


Centrul de cercetare Sisteme de Conducere Automată a Proceselor (SCAP)

www.scap.ugal.ro


Direcțiile de cercetare relevante sunt:

1) Conducerea proceselor neliniare (modelarea, estimarea stării și controlul proceselor de tratare biologică a apelor reziduale, conducerea și identificarea proceselor neliniare);

2) Optimizări discrete (Conducerea și optimizarea proceselor cu evenimente discrete).