Admitere la facultate 2020

Admiterea din acest an se va face DOAR pe baza dosarului de concurs, la toate domeniile de studii din facultate.

Pentru a  cunoaşte mai bine specializările din departamentul nostru de Automatică și Inginerie Electrică, precum şi detalii privind Admiterea 2020, ţi-am pregătit acest Ghid al Candidatului.

Dacă vrei să ştii mai multe despre specializările existente în departamentul nostru de Automatică și Inginerie Electrică, poţi accesa pliantele:

Detalii privind calendarul admiterii, criteriile de admitere, numărul de locuri şi informaţii privind specializările la care poţi fi student le găseşti aici: http://www.aciee.ugal.ro/admitere/licenta

 

În domeniul Ingineria Sistemelor organizam cursuri pentru ciclul I de licență în specializarea Automatică și Informatică Aplicată, învățământ la zi cu durata de 4 ani.

Plan de învățământ pentru specializarea Automatică și Informatică Aplicată

 În domeniul  Inginerie Electrică organizam cursuri pentru ciclul I de licență în specializările Electromecanică, Electronică de Putere și Acționări Electrice și Inginerie Electrică și Calculatoare, învățământ la zi cu durata de 4 ani.

Plan de învățământ pentru specializarea Electromecanică;

Plan de învățământ pentru specializarea Electronică de Putere și Acționări Electrice;

Plan de învățământ pentru specializarea Inginerie Electrică și Calculatoare.